W dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania miała miejsce konferencja pt. „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”, podczas której poruszano zagadnienia dotyczące finansów w kontekście współczesnych problemów i międzynarodowych trendów. Prelegentami byli ekonomiści reprezentujący ośrodki badawcze z Polski oraz całego świata, m.in. z: Włoch, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemiec, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

Finansjalizacja, to międzynarodowa konferencja, którą po raz drugi zorganizowała Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, we współpracy z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie okazało się dużym sukcesem, przybyli prelegenci oraz słuchacze podkreślali, że udało się zebrać krajowych i przede wszystkim zagranicznych uczestników. Zwracano również uwagę, na wysoką wartość naukową i praktyczną wygłoszonych referatów.

– Nasza konferencja charakteryzowała się wysokim poziomem i wywołała szeroką dyskusję nt. roli finansów we współczesnych świecie, co zaznaczali sami uczestnicy. Zebrani paneliści oraz słuchacze podkreślali, że występuje potrzeba organizacji takiego spotkania, zarówno wśród ekonomistów z Polski, ale również różnych krajów całego świata. Dlatego już dziś zaczynamy przygotowania do kolejnej edycji tego wydarzenia – podkreśla Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Agata Gemzik-Salwach, Prodziekan ds. kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie WSIiZ.

Uczestników konferencji w imieniu Władz WSIiZ przywitała prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Charles Whalen – Prezes międzynarodowego towarzystwa naukowego Association for Evolutionary Economics (AFEE), obecnie zatrudniony jako pracownik naukowy w Centrum Prawa i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Stanowym w Buffalo.

– Rosnąca rola rynków i instytucji finansowych w gospodarce bywa określana mianem finansjalizacji. Oznacza ona proces, w którym rynki finansowe determinują zachowania wszystkich podmiotów, w tym instytucji finansowych, przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych oraz gospodarstw domowych. Celem tegorocznej konferencji była integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji – dodaje dr Agata Gemzik-Salwach.

W wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób z różnych ośrodków naukowych w kraju i
za granicą, w tym: prof. Charles Whalen, University of Buffalo; prof. Jan
Toporowski oraz prof. Anastasia Nesvetailova z University of London; prof.
Malcolm Sawyer, University Of Leeds; prof. Noemi Levy, University of Mexico;
prof. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin; prof. Alessandro
Vercelli, University of Siena; prof. Dembiński z Universite de Firbourg; porf.
Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego; prof. Jan Szambelańczyk i prof.
Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu..

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, a także Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Konferencja została objęta honorowym patronatem Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Strona internetowa konferencji: www.finansjalizacja.wsiz.pl

Zobacz zdjęcia z wydarzenia