Kaizen to japońska metoda zarządzania – ciągłe doskonalenie oparte na logice, zdrowym rozsądku, ciągłych drobnych usprawnieniach, bez nagłych kosztownych inwestycji. Jak i dlaczego warto stosować je w praktyce, dyskutują eksperci z całego świata, podczas dwudniowej pierwszej Międzynarodowej Konferencji kaizen, która odbywa się 27 i 28 maja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w kampusie w Kielnarowej.

– Konferencja integruje środowisko naukowców zajmujących się zarządzaniem i środowisko menadżerów jakości, inżynierów produkcji, a także menadżerów „Lean” (produkcja wyszczuplona bez marnotrawstwa) i menadżerów kaizen – wyjaśnia dr Grzegorz Wróbel z Katedry Mikroekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, organizator konferencji – Do Rzeszowa przyjechało około 80 specjalistów z Polski i ze świata, w tym np. goście z Portugalii, Ukrainy i Serbii.

Tematem wiodącym konferencji jest „Flow Management”, czyli zarządzanie przepływami np. towarów, informacji i wiedzy. Podczas pierwszego dnia eksperci będą też mówić o tym, jak wdrożyć działania kaizen i jak je audytować w produkcji i administracji, a także jak efektywnie zastosować systemy logistyki wewnętrznej. Skupią się też m.in. na identyfikacji i eliminacji strat i marnotrawstwa w procesach produkcyjnych i usługowych oraz systemach wspomagania przepływu wiedzy i komunikacji w firmie.

Podczas drugiego dnia konferencji odbędą się zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym i w salach ćwiczeniowych. Zajęcia komputerowe poprowadzą certyfikowani trenerzy z Centrum Szkoleniowego CISCO Entrepreneur Institute WSIiZ w Rzeszowie, a zajęcia symulacyjne poprowadzą eksperci z Kaizen Institute Polska, który jest współorganizatorem konferencji.

– Celem warsztatów jest przekazanie konkretnych, praktycznych umiejętności. Podczas symulacji procesu produkcyjnego uczestnicy będą uczyć się, jak wyrównywać czas pracy poszczególnych operatorów w tym procesie. W kolejnych warsztatach uczestnicy poznają program, który umożliwia komunikację on-line. Np. jeśli firma z Rzeszowa ma oddział powiedzmy w Japonii, może za pomocą tego programu zorganizować sesję on-line, w której pracownicy w czasie rzeczywistym biorą udział w szkoleniu lub wymieniają się informacjami. – wyjaśnia dr Grzegorz Wróbel.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Urszula Pasieczna