W dniu 7 marca 2019 roku odbyła się pierwsza część dwudniowego, międzynarodowego seminarium naukowego pt. „Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Exchange of Academic Experiences among Erasmus+ Programme Countries”.

Seminarium zrealizowano z inicjatywy Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) we współpracy z Sekcją Rekrutacji i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ. Jest to rezultat międzynarodowej współpracy naukowej pracowników IBAF nawiązanej m. in. dzięki wyjazdom w ramach programu Erasmus+ do uznanych, europejskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką przedsiębiorczości (m.in. Węgier, Łotwy, Litwy, Estonii i Słowacji).

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty nt. „How to choose the right journal and how to challenge the review process”. Przeprowadził je dr Ondrej Dvoulety, reprezentujący Department of Entrepreneurship, University of Econmics in Prague, Czech Republic. W części seminaryjnej swoje wystąpienia prezentowali naukowcy z Aston University (Wielka Bytania), University of Pecs (Węgry), University of Economics in Prague (Czechy), Stockholm School of Economics in Riga (Łotwa), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Politechniki Lubelskiej. Sesje poprowadzili Prof. Tomasz Mickiewicz oraz Prof. Przemysław Zbierowski.

W drugim panelu odbyło się wystąpienie keynote speekera Prof. dr Michael Fritsch’a – reprezentującego The Friedrish Schiller University Jena w Niemczech. Wszystkie wystąpienia dotyczyły tematyki przedsiębiorczości w aspektach odpowiadających specjalizacjom naukowym reprezentantów poszczególnych ośrodków akademickich. Każde z wystąpień ukazywało odmienne spojrzenie na zagadnienie przedsiębiorczości. Podczas prezentacji prelegenci przedstawili wyniki dotychczas prowadzonych badań, a następnie odbyła się dyskusja, w której uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami na temat omawianych zagadnień.

Następnego dnia seminarium (tj. 8 marca) wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele takich ośrodków, jak: School of Economics and Business in Sarajevo (Bośnia i Hercegowina), Silesian University in Opava (Czechy), Kazimieras Simonavicius University (Litwa), Kings College London (Wielka Brytania), University of Tartu (Estonia), London School od Economis (Wielka Brytania), University of Dubrovnik (Chorwacja) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska). Zaplanowane na ten dzień sesje poprowadzą Prof. Michael Fritsch oraz Prof. Laszlo Szerb.

W trakcie drugiego dnia seminarium zaplanowano również workshop, którego celem będzie zainicjowanie interdyscyplinarnych i międzynarodowych badań naukowych, będących wynikiem integracji środowisk naukowych z Polski oraz zagranicy. Tego rodzaju inicjatywy są doskonałą okazją do umiędzynarodowienia współpracy naukowej oraz integracji środowisk naukowych z Polski oraz spoza kraju współpracujących m.in. w ramach programu Erasmus+. Zarówno organizatorzy, jak i sami uczestnicy seminarium powtarzają, iż są przekonani, że już niebawem usłyszymy o wspólnym przedsięwzięciu naukowym, którego początki miały miejsce właśnie na WSIiZ w Rzeszowie.

Pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie

Fot: Adam Janusz/WSIiZ