Około 160 licealistów z całego Podkarpacia wzięło udział w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie we współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Konferencja odbyła się 4 kwietnia 2019r. w laboratoriach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych to wydarzenie naukowe, które odbywa się cyklicznie każdego roku we współpracy z wybranymi liceami ogólnokształcącymi z całej Polski.

Wykłady i zajęcia warsztatowe poprowadzili pracownicy naukowi z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dr hab. Krzysztof Woźniak i mgr Janina Krzysiak.

– Dzięki tym warsztatom uczniowie mogli poczuć się jak studenci fizyki. Praktyczne ćwiczenia z analizą rzeczywistych danych z eksperymentu LHC, były dla nich ciekawym i inspirującym doświadczeniem, dzięki którym mogli poszerzyć swoją wiedzę. Wszyscy uczestnicy sumiennie wykonywali swoje ćwiczenia i chętnie zadawali pytania pracownikom CERN. Niektórzy zadeklarowali się, że w przyszłym roku również przyjadą do Rzeszowa, aby uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu – Urszula Górak, nauczyciel fizyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

Uzdolnieni uczniowie klas o profilu matematyczno – fizycznym zapoznali się
z podstawami fizyki jądrowej oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie samodzielnie prowadzili analizę najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu przy akceleratorze LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji, omówili swoje wyniki z fizykami z CERN – Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie. Podobne zajęcia odbyły się w marcu w Bielsku – Białej, Krakowie i Tarnowie.

– Mieliśmy szansę uczestniczyć w wykładach dotyczących modelu standardowego. Dowiedzieliśmy się, że długo poszukiwany bozon Higgsa, nadaje masę innym cząstkom. Zyskaliśmy cenne informacje, które wykorzystaliśmy podczas opracowywania danych z akceleratora LHC. Pod koniec warsztatów uczestniczyliśmy w wideokonferencji z CERN, podczas, której mogliśmy zadawać pytania dotyczące nie tylko cząstek elementarnych, ale również specyfiki pracy fizyków jądrowych – Zuzanna Ulman, uczennica kl. 2, profilu technologie internetowe w ALO.