Czy chcesz mieć pewność, że studia przygotują Cię do wymarzonej pracy? Marzysz o praktykach, na których nie będziesz parzyć kawy? Chcesz odbyć staż w firmie, w której będziesz ważnym członkiem zespołu i pracować dla prawdziwych klientów? Nasze Biuro Karier pozyskało 5 mln zł na realizację praktyk i staży w najlepszych firmach w regionie. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej szansy. To będzie mocny punkt w Twoim CV!

Jedną z głównych korzyści jest zdobywanie przez studentów doświadczenia zawodowego, które jest wysoko cenione przez pracodawców. Na bieżąco ich szkolimy, rozwijamy i proponujemy realizację wysokiej jakości płatnych praktyk w najlepszych firmach i instytucjach – wyjaśnia Aleksandra Bigas, Koordynator projektów płatnych praktyk.

Twoi koledzy już rozpoczęli praktyki i staże

Praktyki oferowane przez Uczelnię to bardzo dobra inicjatywa. Pomagają mi pogłębić umiejętności nabyte podczas zajęć, a także wykorzystać wiedzę z obszaru logistyki. Praktyka, którą obecnie realizuję to również dobry start na rynku pracy – mówi Anita Wośko, studentka kierunku Logistyka WSIiZ, uczestniczka projektu w zakresie płatnych praktyk.

Płatna praktyka daje mi szansę zdobycia doświadczenia potrzebnego w dalszej karierze zawodowej. Praca w takim miejscu jest dla mnie czymś nowym oraz interesującym. Jestem zadowolona z możliwości realizacji praktyki właśnie w tym miejscu – wyjaśnia Patrycja Kozioł, studentka kierunku Zarządzanie WSIiZ, uczestniczka projektu w zakresie płatnych praktyk.

Jak to działa?

Nad właściwym przebiegiem praktyk oraz Twoim rozwojem czuwają opiekunowie merytoryczni zarówno ze strony firmy, jak i uczelni. Otrzymujesz również miesięczne stypendium w wysokości 2300 zł netto. Praktyki mogą trwać nawet 6 miesięcy. Co więcej, możesz również rozpocząć pisanie pracy dyplomowej opartej o doświadczenia i wiedzę zdobywaną w trakcie realizacji praktyki.

Jak aplikować?

Rekrutacja jest naprawdę prosta. Najpierw zgłoś się do Biura Karier WSIiZ. Później czeka Cię spotkanie z dziekanem Twojego kierunku.

WSIiZ daje Ci szersze możliwości

Jednak to nie wszystkie projekty WSIiZ, które mają za zadanie rozwój zawodowy studentów. Poza grantami dotyczącymi płatnych praktyk, Uczelnia realizuje kilka innych projektów podnoszących kompetencje studentów m.in.:

„Logistyka Kariery” – studenci anglojęzycznych studiów Aviation Management podnoszą kluczowe kompetencje związane z branżą lotniczą. Mają oni możliwość otrzymania prestiżowych certyfikatów IATA, wzięcia udziału w wizytach studyjnych na największych europejskich lotniskach oraz w warsztatach ze specjalistami z branży.

„Start do kariery. Międzynarodowe studia General Aviation” – młodzież z kraju i zagranicy ma możliwości studiowania na specjalności General Aviation (ścieżka anglojęzyczna) na studiach licencjackich I stopnia – jedynej takiej specjalności w kraju, a także Europie Środkowo-Wschodniej.

„ABK Kariery” – studenci wszystkich kierunków WSIiZ podnoszą swoje kompetencje w zakresie kształtowania ścieżki kariery, rozpoczęcia aktywności zawodowej oraz zakładania własnej działalności gospodarczej poprzez indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i doradcą ds. przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w warsztatach. Biuro Karier WSIiZ dzięki temu projektowi zwiększa również jakość i zakres swoich usług.

„Stay in Touch” – studenci kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna mają okazję wziąć udział w dwóch edycjach międzynarodowej Szkoły Letniej (organizowanej w Grecji oraz Hiszpanii), której wykładowcami będą projektanci z praktycznym doświadczeniem.