„Sprawiedliwość dla biznesu” – taki tytuł nosi wykład, jaki Pan Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin wygłosi 30 listopada 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład będzie transmitowany na żywo na naszym portalu! Wystarczy kliknąć banner na stronie głównej.

Wykład odbędzie się o godzinie 9.00 w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie, przy ul. Sucharskiego 2 w auli RA3.

Jarosław Gowin jest doktorem nauk politycznych, był także stypendystą Cambridge. Od 2007 roku jest posłem na Sejm RP VI i VII kadencji. Obecnie jest Ministrem Sprawiedliwości, pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Wcześniej, od 2005 r. do 2007 r. był senatorem VI kadencji. Zasiadał w senackiej Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2002 do 2004 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. W 2011 roku po raz kolejny został uznany przez „Politykę” za jednego z najlepszych polskich parlamentarzystów.

Dr Jarosław Gowin jest także współtwórcą i byłym rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, która razem z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie tworzy Konsorcjum Akademickie.

Źródło zdjęcia na stronie głównej: Ministerstwo Sprawiedliwości