Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny przyznało tzw. „stypendia ministerialne” za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedyną niepubliczną szkolą na Podkarpaciu, której studenci zasłużyli na taką nagrodę.

I w tym – nietypowym może, ale jednak – rankingu, rzeszowska WSIiZ przoduje od dobrych paru lat. Nie tylko zresztą wśród niepublicznych, ale i państwowych szkół wyższych na Podkarpaciu.

– WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną z Podkarpacia, której studenci regularnie znajdują się wśród ministerialnych stypendystów – informuje Portal dr Maciej Ulita, rzecznik Uczelni – Od roku akademickiego 2005/2006 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 61 studentów WSIiZ, co plasuje tę uczelnię w czołówce i czyni ją jednocześnie liderem Podkarpacia.

(Dla porównania – studenci np. Uniwersytetu Rzeszowskiego w tym samy okresie otrzymali 34 stypendia ministerialne – przyp. red. Portalu)

Wnioski o przyznanie stypendiów swoim studentom, od 1 lipca do 20 października 2008 r., składali sami Rektorzy uczelni. Do resortu nauki i szkolnictwa wyższego wpłynęło ich ponad 2.7 tys. (większość za wyniki w nauce).

Minister Barbara Kudrycka ostateczną decyzję podjęła 10 grudnia. Jej zdaniem, na ministerialną nagrodę – za osiągnięcia edukacyjne – zasłużyło jedynie niespełna 1.3 tys. studentów.

W tym roku akademickim, jeśli spojrzeć na ten ranking nieco szerzej, można przyjąć, że jest on pod tym względem dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzana w Rzeszowie całkiem dobry.

Nie można bowiem zapominać, że WSIiZ jest także współzałożycielem dwóch innych niepublicznych uczelni w Polsce: Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. We wszystkich tych uczelniach funkcjonują identyczne i bardzo wysokie jakościowe standardy nauczania. Studenci każdej z nich również i w tym roku akademickim otrzymali ministerialne stypendia.

Miesięczna wysokość tzw. stypendium ministerialnego wynosi 1.3 tys. zł i przyznawane są one na okres 10 miesięcy. Wyjątek stanowią ci studenci, którym przyznano stypendium, a jest to dla nich ostatni semestr studiów – oni otrzymywać będą stypendia przez 5 miesięcy.