Interesujesz się sprawami międzynarodowymi, chciałbyś zorganizować spotkanie dotyczące polskiej polityki zagranicznej, a może planujesz realizację wydarzenia o charakterze międzynarodowym i potrzebujesz wsparcia. Zgłoś się do Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie (RODM) działającego w strukturach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ). W szerokim wachlarzu zadań jakie realizuje RODM, mieszkańcy naszego województwa mogą znaleźć coś dla siebie.

Wspieranie inicjatyw międzynarodowych w regionie, działalność edukacyjna dla młodzieży szkolnej, organizacja debat międzynarodowych. To tylko część zdań jakie prowadzić będzie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Warto podkreślić, że jest to jedyny Ośrodek w regionie, który w sposób stały współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jest to olbrzymie wyróżnienie, dzięki któremu RODM może liczyć na stałe wsparcie merytoryczne ze strony Ministerstwa, a w organizowanych przez Ośrodek wydarzeniach udział biorą Ministrowie, Ambasadorowie oraz pracownicy wybranych Departamentów pełniący funkcje ekspertów. Ich obecność podczas otwartych debat, daje możliwość konfrontacji i bliższego poznania prezentowanego tematu.

O tym co się dzieje w regionie i jakie inicjatywy międzynarodowe są tu podejmowane, Ministerstwo ma możliwość otrzymywania informacji od Ośrodka. Dlatego też, jednym z jego najważniejszych działań jest wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowym. Na stronie RODM znaleźć można informacje promujące wydarzenie międzynarodowe odbywające się w naszym regionie. Warto wiedzieć, że Ośrodek opracowuje również bazę wydarzeń i udziela wsparcia merytorycznego przy organizacji takich inicjatyw.

Jednocześnie, należy podkreślić, że rok 2014 jest rokiem wyjątkowym pod względem przypadających rocznic. 25 lat przemian demokratycznych, 15 lat członkostwa Polski w NATO i 10 lat członkostwa Polski w UE. RODM w sposób szczególny będzie koncentrować się w swoich działań na tych właśnie wydarzeniach.

W maja br. zostaną zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Miasto Rzeszów, regionalne obchody 10 lat członkostwa w UE. Koncerty, stoiska, gry i zabawy to tylko część planowanych atrakcji. A to wszystko po to, aby przypomnieć mieszkańcom Podkarpacia o zmianach jakie dokonały się w naszym regionie pod wpływem funduszy unijnych, a przede wszystkim dzięki obecności Polski w strukturach UE. Tych, którzy chcieliby bardziej aktywnie spędzić ten czas przyciągnąć może Europejska Gra Miejska, w której drużynowo będzie trzeba pokonać wyznaczoną trasę, rozwiązać przygotowane zadań i zdobyć cenne nagrody. Przedsięwzięcie to współorganizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

„Ośrodek w swoim harmonogramie zadań ma również zaplanowaną organizację debat. Będą one dotyczyły m.in. 10 lat członkostwa Polski w UE oraz przemian demokratycznych jakie zaszły w Polsce po 1989 roku. W obu debatach planuje się udział znakomitych gości, którzy w otwartej dyskusji podejmą się analizy przedstawionych tematów. Szczególne znaczenie będzie miała debata dotycząca przemian demokratyczny. Jej organizacja przypadnie na okres, kiedy Polacy będą przygotowywać się do wyborów samorządowych. Tym samym jej celem będzie, zachęcenie mieszkańców naszego regionu do aktywnego, obywatelskiego uczestnictwa w wyborach.” – informuje Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Mogłoby się wydawać, że planowane wydarzenie dotyczą tematów zbyt trudnych, aby zainteresować nimi najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Nic bardziej mylnego. Ośrodek wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Rzeszowie, przygotował dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, Wojewódzki Konkurs „10 lat w UE”. Młodzież szkolna ma za zadanie przygotować w formie reportażu prezentację zmian jakie dokonały się w ich otoczeniu przez ostatnich 10 lat, czyli od momentu przystąpienia Polski do UE. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele mogą włączyć się w obchody Dnia Europy zaplanowane na 9 maja. Ich tematem przewodnim będą państwa, które w 2004 r. wstąpiły do Unii Europejskiej. Wydarzenie to jest współorganizowane z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Rzeszowie.

Podejmowane przez Ośrodek inicjatywy mające na celu zainteresowanie mieszkańców naszego województwa sprawami międzynarodowymi, różnorodność działań i poruszanych tematów, sprawiają, że RODM staje się jednostką rozpoznawalną w regionie. Nauczyciele zgłaszają chęć organizacji spotkań, studenci ubiegają się o możliwość realizacji praktyk,
a samorządy proszą o pomoc i wsparcie merytoryczne w organizowanych przez siebie wydarzeniach. Ośrodek informuje i zachęca do podjęcia współpracy oraz włączenia się w planowane wydarzenia. Sprawy międzynarodowe, polska polityka zagraniczna, to kwestie, które nie dotyczą tylko wybranych, ale tak naprawdę dotyczą nas wszystkich. Podróżujemy po świecie, młodzież szkolna uczestniczy w wymianach zagranicznych, realizujemy projekty międzynarodowe. Celem Ośrodka jest dążenie do tego, aby takich działań w naszym regionie było jak najwięcej, a ich wartość merytoryczna ciągle wzrastała dzięki stałej współpracy z MSZ.