Przedstawione w ostatnim czasie przez Ministerstwo oraz Fundację Rektorów Polskich dwie strategie rozwoju szkolnictwa wyższego, są doskonałym momentem do dyskusji nad przyszłością polskiej nauki i edukacji. Dyskusja taka odbędzie się 8 czerwca 2010 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Odbędzie się ona podczas seminarium "Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce – Uczelnie 2.0".

Rzadko zdarza się w debacie publicznej o tej tematyce, usłyszeć głosy studentów, młodych naukowców, biznesmenów czy polityków, którzy de facto będą w przyszłości zbierać plon aktualnie przeprowadzanych zmian. Celem seminarium jest umożliwienie „młodzieży polskiej”, reprezentowanej przez różne grupy zawodowe, wyrażenia swoich poglądów i przedstawienia własnej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego.

Ze względu na formułę i tematykę seminarium, skierowane jest ono przede wszystkim do młodych naukowców, przedsiębiorców, reprezentantów ugrupowań politycznych i studentów, ale również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium