Chyba nie ma lepszego sposobu, aby w głowach najzdolniejszych studentów zagościła wizja pozostania naukowcem… Choćby tylko na chwilę, ale jednak, muszą zostać dopuszczeni do „tajemnego kręgu” środowiska naukowego.

To m.in. tak właśnie uznani już naukowcy szukają swoich następców. Po to, by kiedyś – w myśl starego porzekadła – „uczeń prześcignął mistrza.”

Poza tym, takie niespodziewane zaproszenie zdolnego młodego człowieka do udziału w ważnym naukowym sympozjum, musi na nim zrobić spore wrażenie.

Tak przynajmniej – i to od wielu już lat – postępują w rzeszowskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. I nigdy tego nie żałowano!

Jakiś przykład? Proszę bardzo… Chociażby Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego”, której współorganizatorem była właśnie WSIiZ. Do udziału w niej zaproszono wyróżniających się studentów tej właśnie uczelni, interesujących się tematyką medyczną. Mało tego… Poproszono ich, aby sami lub wespół z pracownikami uczelni, przygotowali wystąpienia, które później zaprezentują uczestnikom konferencji.

W rzeczywistości tematyka poruszana w referatach przygotowanych przez studentów, była bardzo zróżnicowana. Jedne dotyczyły zagadnień funkcjonowania – niejako od środka – opieki zdrowotnej w Polsce i na Podkarpaciu (np.„Ewolucja kontraktowania świadczeń specjalistycznych w Polsce w latach 1999-2007- Renaty Furtek), inne zaś skupiały się na tematyce „około medycznej” (np. „Public Relations w służbie zdrowia”- Anety Walickiej).

Niektóre z referatów (wśród nich kilka przygotowanych przez studentów wraz z ich uczelnianymi opiekunami) powinny z kolei dać wiele do myślenia nie tylko specjalistom zajmującym się zdrowiem publicznym, ale i opinii publicznej w ogóle. Na pewno można tak powiedzieć o referacie Justyny KosydarTomasza Magonia – „Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli szkół podstawowych”, czy też o wystąpieniu Kamila Kasiaka (i raz jeszcze Tomasza Magonia) na temat „Przygotowania służb ratowniczych miasta Rzeszowa do katastrofy lotniczej”.

Jak zapewnili organizatorzy konferencji, najlepsze wystąpienia będą miały szansę na opublikowanie ich w specjalistycznych periodykach.

Nawet jeśli nie uda się tym razem, to i tak… drzwi do kariery naukowej dla tych kilkunastu studentów WSIiZ zostały już uchylone…