Gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością słowa a sianiem nienawiści? W jaki sposób użytkownicy internetu nawet nieświadomie przyczyniają się do rozprzestrzeniania nienawiści? I jak Policja reaguje w takich przypadkach? Między innymi te sprawy zostały poruszone podczas wykładu otwartego, który odbył się 19 marca 2012 roku.

Wykład pod tytułem „Mowa nienawiści a wolność słowa w internecie” wygłosił podinspektor Mariusz Skiba, Pełnomocnik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji.

Organizatorem wykładu było Koło Naukowe Wiedzy Prawnej „LEX” oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz film z wydarzenia