20 stycznia 2010 roku odbył się kolejny wykład z cyklu NAUKA I WIELKIE PYTANIA! Wygłosił go dr Marcin Szafrański.

Tematem jego wystąpienia były związki między filozofią a naurosciencą. Na początku spotkania prelegent podał punkty na podstawie których miał poprowadzić wykład. Podzielił temat na pięć części:

  • filozofia w neuroscience, neuroscience w filozofii
  • terapia filozoficzna
  • błędy filozoficzne w neuroscience
  • problem szczegółowy neuroscience

Aby wytłumaczyć jak filozofia wpływa na neuroscience dr Marcin Szafrański przytoczył kilka poziomów analizy : molekularny i komórkowy, systemowy, poznawczy oraz obliczeniowy. Pokazał granice między tymi dwoma dziedzinami oraz pokazał dwie drogi empiryczne na których budowana jest nauka. Następnie omówił problem sporu między koneksjonizmem (przetwarzanie semantyczne) a komputabilizmem (przetwarzanie syntaktyczne). Jak stwierdził prowadzący aby zrozumieć filozofię musimy poznać podejście filozoficzne Wittgensteina II.

Kolejnym punktem wykładu były błędy filozoficzne, ich rodzaj oraz to jak wpływają na neuroscience. Dr Szafrański wyróżnił błedy słabe i mocna, metodologiczne i merytoryczne oraz formalne i materialne. Pokazał róznice i podobieństwa miedzy nimi, naświetlił sytuacje w których najcześciej takie błędy są popełniane oraz podał pare przykładów jak uniknąć ich popełniania.

Podsumowując spotkanie prowadzący wspomniał o błędzie „czystej” filozofii i „niezależnej” nauki.

Tekst: Ewelina Oleszko