Światła reflektorów, wzniosła muzyka, gratulacje i toast – oto jak otrzymanie dyplomów stypendialnych zapamiętają studenci WSIiZ. 20 lutego 2013 r. w uczelni odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród stypendialnych, Nagrody Rektora i Kanclerza dla najlepszego ucznia ALO oraz dyplomów dla kół naukowych.

O godzinie 10.00 Klub Akademicki był już wypełniony po brzegi. Uroczystość poprowadził Prorektor ds. Nauczania dr Andrzej Rozmus.

Na wstępie głos zabrał Rektor WSIiZ prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek:

– Studia to dla Was najlepszy czas, ponieważ jesteście w tym okresie niezwykle kreatywni i chłonni wiedzy. My po to tę uczelnię budowaliśmy, żeby młodzi, ambitni ludzie mogli rozwijać swoje talenty i pokazać, na co ich stać. Serdecznie Wam gratuluję, życzę wytrwałości i wszelkiej pomyślności – mówi prof. Tadeusz Pomianek.

W pierwszej części uroczystości 12 studentów otrzymało Nagrodę Rektora za najwyższą średnią ocen na kierunku. Dyplomy i upominki wyróżnieni otrzymali z rąk prof. Tadeusza Pomianka, wraz z gratulacjami od dra Andrzeja Rozmusa.

– Cieszy mnie, że moje dotychczasowe działania okazały się owocne i przyniosły mi nie tylko poszerzenie wiedzy, ale również i wyróżnienie. Do niedawna sam starałem się nie wykraczać poza strefę komfortu, ale postanowiłem się przełamać i skorzystać z tego, co zaoferował mi WSIiZ. Zacząłem działać w Radioeter.fm – mówi nam więcej o sobie Maciej Kisała, który otrzymał Nagrodę Rektora.

Następnie prof. Tadeusz Pomianek, w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, wręczył 6 studentom dyplomy Stypendiów Ministra. Stypendia te przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, jak i sportowe. W tym roku nasza uczelnia lokuje się na drugim miejscu na Podkarpaciu pod względem ilości otrzymanych Stypendiów Ministra.

Dwóch studentów otrzymało też Stypendia z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Jest to stypendium o charakterze motywacyjnym i mogą się o nie starać studenci kierunków Ekonomia oraz Informatyka i ekonometria.

– Nagroda ta jest dla mnie na pewno bardzo dużym wyróżnieniem i bardzo się cieszę z jej otrzymania. Ważny jest fakt, że można poczuć się docenionym – przyznaje Dariusz Chaszczowski, nagrodzony przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Wyróżniony został także najlepszy uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie Michał Wanic. Otrzymał on Nagrodę Rektora i Kanclerza WSIiZ.

W kolejnej części uroczystości głos zabrał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek. W imieniu Fundacji „Talenty” wręczył on nagrody i dyplomy trzem kołom naukowym za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na najbardziej atrakcyjne stoisko VI Dnia Otwartego Kół Naukowych i Organizacji Studenckich WSIiZ. Nagrody odebrali przedstawiciele kół.

Sukces laureatów został uwieńczony wzniesieniem toastu przez Rektora WSIiZ prof. dra hab. Tadeusza Pomianka oraz drobnym poczęstunkiem.

Oto lista osób, które otrzymały nagrody:

Nagroda Rektora:

1. Monika Pokrywka.
2. Krzysztof Bukała-Acedański.
3. Maciej Kisała.
4. Patrycja Kostrzycka.
5. Diana Bańka.
6. Sylwia Marczewska-Wolak.
7. Natalia Pokrywa.
8. Marcin Butkiewicz.
9. Monika Lewicka.
10. Józef Baran.
11. Teresa Śmigiel.
12. Justyna Podgórska.

Stypendium Ministra:

1. Katarzyna Pikul.
2. Aleksandra Flis.
3. Daniel Dereniowski.
4. Daniel Szeligowski.
5. Paweł Skoczowski.
6. Katarzyna Moll.

Stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:

1. Bartłomiej Sas.
2. Dariusz Chaszczowski.
3. Izabela Łojewska.
4. Daniel Szeligowski.

Nagrodzone koła naukowe:

1 miejsce – Koło Naukowe REHABILITANT

2 miejsce – Koło Naukowe Kryminalistyki

3 miejsce – Koło Naukowe Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

ZOBACZ FILM Z WYDARZENIA