Po raz pierwszy w nowym roku akademickim studenci rzeszowskiej WSIiZ spotkali się podczas wykładów otwartych „Nauka a religia”.

Pomimo tego, iż temperatura na zewnątrz nie rozpieszcza nikogo z nas, studenci nie zawiedli i tym razem, licznie przybywając na wieczorne spotkanie. Premierowy wykład nosił tytuł „Rozum a wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” i został poprowadzony przez siostrę dr Teresę Obolevitch.

Na wstępie siostra zaprezentowała plan wykładu, a także literaturę odnoszącą się do tematu. Prelegentka objaśniła najważniejszą terminologię, a następnie zajęła się kwestią spotkania filozofii i Objawienia oraz próbami wyjaśnienia ich zbieżności. Stan nauki w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był drugą kwestią poruszoną przez siostrę Obolevitch. Podczas przeglądu stanowisk dotyczących relacji rozum- wiara siostra podkreśliła, iż filozofię można wykorzystać jako „łup” oraz zacytowała w swym wystąpieniu poglądy m.in. Hipolita Rzymskiego, św. Augustyna czy św. Grzegorza z Nazjanzu, który protestował przeciwko temu, aby zamknąć chrześcijanom drogę do edukacji.

Ponadto podczas wykładu zostały poruszone takie zagadnienia jak: rozwój teologii, problem egzegezy Biblii, początki teologii naturalnej czyli racjonalnych argumentów na istnienie Boga, teologia naturalna, moralna i racjonalna św. Ambrożego, a także pozytywny stosunek do filozofii, zwłaszcza platonizmu i neoplatonizmu św. Augustyna oraz wiele innych interesujących zagadnień z tejże dziedziny. Zgodnie z panującą tradycją na koniec spotkania nastąpił czas krótkiej dyskusji, podczas której studenci mogli wyrazić swoje wątpliwości oraz zadać pytania.

-W tamtym roku uczestniczyłam w wykładach otwartych z cyklu „Nauka i wielkie pytania”, teraz idąc za ciosem stwierdziłam, że na cykl „Nauka a religia” również będę uczęszczać. Uważam, że studiowanie to nie tylko, jak to się potocznie mówi „odbębnianie” obowiązkowych zajęć programowych- mówi Angelika, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. To również uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, to poszerzanie wiedzy na własną rękę, bo to właśnie w taki sposób możemy nauczyć się czegoś wartościowego, spróbować pojąć świat takim jaki jest naprawdę i nie oszukujmy się te wykłady w dużej mierze nam to ułatwiają.-dodaje.

Cykl wykładów jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika w Krakowie. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka. Zorganizowaliśmy wspólnie m.in. bardzo popularny wśród studentów i pracowników cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania".

Tekst: Klaudia Kwaśnik