Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, zaprasza do udziału w projekcie „Nauka idzie w praktykę”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie zdolności transferu wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw poprzez udział Uczestników Projektu w szkoleniach oraz poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach pod opieką pracowników przedsiębiorstw.

 

Projekt jest skierowany do:

 • pracowników naukowych jednostek naukowych,
 • pracowników naukowych uczelni,
 • pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Miejsce zamieszkania lub pracy kandydata na terenie województwa podkarpackiego

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Profil działalności naukowej kandydata zbieżny z jedną z poniższych branż/dziedzin:

 • Budownictwo oraz infrastruktura ochrony środowiska i energetyki,
 • Technologie informatyczne,
 • Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny, produkcja rolnicza i przetwórstwo,
 • Przemysł lotniczy i maszynowy,
 • Turystyka, rekreacja, rehabilitacja, zdrowie.

Formy wsparcia w projekcie:

1. Szkolenia

 • 36 godzin szkoleń stacjonarnych, które odbywać się będą w podkarpackich przedsiębiorstwach i prowadzone będą metodami aktywizującymi w formie dyskusji, warsztatów, zajęć laboratoryjnych itp.
 • 16 godzin warsztatów wyjazdowych połączonych z wizytą w centrach naukowo-badawczych.

2. Staże:

 • 3-miesięczne płatne staże (40 godzin miesięcznie) skierowane do 90 Uczestników Projektu (w ramach 3 edycji) – stażem zostaną objęte osoby, które ukończą szkolenia i złożą najbardziej perspektywiczny zarys projektu współpracy z przedsiębiorstwem w zakresie swojej pracy naukowej.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – www.rarr.rzeszow.pl bądź na stronie projektu – www.naukaipraktyka.pl