Z okazji jubileuszu Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej, specjalną nagrodę za wkład w jakość kształcenia kadr dla turystyki przyznano pracownikowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr. hab. inż. Janowi Krupie.

– Cieszy mnie fakt, iż nasi studenci mogą przygotowywać się do egzaminów dyplomowych pod kierunkiem tak znakomitego Promotora – mówi dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ.

WSIiZ od wielu lat zgłasza do konkursu prace magisterskie. Prace napisane pod kierunkiem Pana Profesora Krupy odznaczają się wysoką jakością merytoryczną, szczególną starannością i bardzo ciekawą tematyką. – Pragnę również nadmienić, iż Pan Profesor jest Promotorem prac trzech laureatów w konkursie – dodaje Prorektor Rozums.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!