Profesor dr hab. inż. Zdzisław Hippe, pracownik naszej uczelni, został wyróżniony specjalną nagrodą wrocławskiego środowiska informatyków za całokształt działalności naukowej.

Podczas Międzynarodowej Konferencji FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information System), która odbyła się we Wrocławiu, blok dyskusyjny na temat sztucznej inteligencji poświęcony był organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej pracy Profesora Hippe.

Wygląd otrzymanej nagrody, która kształtem wiernie przypomina ster statku, Profesor uzasadnia słowami:

– Jest to nawiązanie do mojej wcześniejszej pracy w stoczni. Jestem Kapitanem Żeglugi Wielkiej. Prowadziłem rejsy na Bałtyku, Adriatyku, Atlantyku, Morzu Północnym, oraz Morzu Śródziemnym. Otrzymałem też nagrody za najlepsze rejsy.

Zdzisław Hippe jest profesorem nauk technicznych. Laureat wielu nagród państwowych i naukowych. Profesor Hippe przebywał na licznych specjalistycznych praktykach naukowych i stypendiach poza krajem, a także wykładał i prowadził prace badawcze na uczelniach zagranicznych. Autor i współautor ponad 395 publikacji naukowych, 13 książek i monografii, promotor 23 rozpraw doktorskich. Członek międzynarodowych zespołów doradczych i zespołów redakcyjnych. Wiceprzewodniczący Polskiego Narodowego Komitetu Danych dla Nauki i Techniki CODATA przy Prezesie PAN.

Obecnie Profesor Hippe jest Kierownikiem Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji oraz Dyrektorem Instytutu Informatyki Biomedycznej WSIiZ w Rzeszowie. Opracowane pod jego kierunkiem systemy informatyczne zostały wdrożone (łącznie ponad 50) w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

– Aktualnie moje zainteresowania naukowe nadal koncentrują się na badaniach, związanych z uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją, przy czym ze szczególną intensywnością zostały rozwinięte badania, dotyczące rozumowania przez analogię oraz zastosowań koncepcji zdrowego rozsądku w systemach ekspertowych. Te kierunki badań zostały wsparte realizacją pięciu najnowszych prac doktorskich – mówi Profesor Zdzisław Hippe.