The International Academy, Research and Industry Association (IARIA) nagrodziła referat pracowników Katedry Sztucznej Inteligencji WSIiZ: prof. Jerzego Grzymały-Busse, dr inż. Teresy Mroczek i mgr inż. Rafała Niemca.

Na Międzynarodową konferencję NTELLI 2019 – The Eighth International Conference on Intelligent Systems and Applications, która odbyła się w dniach 30.06. – 4.07.2019 roku w Rzymie naukowcy z WSIiZ zgłosili referat pt. „A Comparison of Global and Saturated Probabilistic Approximations Using Characteristic Sets in Mining Incomplete Data”. W artykule analizowane były niekompletne zbiory danych z dwiema interpretacjami brakujących wartości atrybutów: lost i „do not care”. W przypadku takich niekompletnych zestawów danych zastosowano eksplorację danych w oparciu o dwa przybliżenia probabilistyczne: globalny (global) i nasycony (saturated). Głównym celem artykułu było porównanie tych autorskich metod pod względem poziomu błędu ocenianego metodą 10-krotnej walidacji krzyżowej.

IARIA (www.iaria.org) jest organizacją pozarządową, której celem jest promowanie i wspieranie współpracy naukowej i gospodarczej oraz upowszechnianie wyników badań naukowych. Jej działalność koncentruje się na zaawansowanych technologiach, nowoczesnych rozwiązaniach i wynalazkach, promując je poprzez organizację różnych wydarzeń i wydawanie publikacji.