20 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w Klubie Akademickim WSIiZ w siedzibie uczelni odbędzie się uroczyste wręczenie nagród stypendialnych studentom WSIiZ, Nagrody Rektora i Kanclerza dla najlepszego ucznia ALO oraz dyplomów dla kół naukowych.

Wśród nagrodzonych będzie 12 studentów, którzy otrzymają Nagrodę Rektora za najwyższą średnią ocen na kierunku, 6 studentów otrzyma Nagrodę Ministra, a 4 – Stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Nagrodzony zostanie także najlepszy uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto nagrodę i dyplomy odbiorą przedstawiciele kół naukowych za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na najbardziej atrakcyjne stoisko VI Dnia Otwartego Kół Naukowych i Organizacji Studenckich WSIiZ.

Sukces laureatów zostanie uwieńczony wzniesieniem toastu przez Rektora WSIiZ prof. dra hab. Tadeusza Pomianka.

Marta Prejzner