W dniach 23-27 września 2019 roku w Rydze, na Litwie odbyła się Międzynarodowa Szkoła Lotnicza, w której wzięli udział najlepsi studenci kierunku Aviation Management.

Debaty, dyskusje, czy też praca w międzynarodowych zespołach projektowych  – to wyzwania, z którymi zmierzyło się dziewięciu najlepszych studentów kierunku Aviation Management, reprezentujących partnerskie uczelnie z Polski, Litwy oraz Łowy.   

W trakcie  pięciodniowego  warsztatu , prowadzonego przez  specjalistów  i praktyków z branży lotniczej, studenci  mieli okazje uczestniczyć w zajęciach w całości  poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju, czyli idei świadomego  i odpowiedzialnego funkcjonowania lotnictwa na zasadzie rozwoju razem z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych i oczekiwań społecznych.

Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki projektowi „Spread your wings”  (nr 2017-1-PL01-KA203-038782)  finansowanemu z programu Erasmus+.

Informacje o projekcie można uzyskać  u Pani Justyny Żyły (jzyla@wsiz.rzeszow.pl) lub odwiedzając profil projektu.

Fot: Transport and Telecommunication Institute, Łotwa