19 czerwca br. "Dziennik Polska Europa Świat Finansowy" opublikował wyniki ratingu studiów podyplomowych dla menedżerów w 2008 r. przygotowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum i BRE Bank.

W kategorii Program obiecujący znalazły się, jako jedyny reprezentant Podkarpacia, Studia Podyplomowe Executive MBA Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podstawą oceny programów kształcenia menedżerów było m. in. posiadane przez szkołę akredytacje, dojrzałość instytucjonalna, umiędzynarodowienie programu, program kształcenia, sposób realizacji programu. Innymi słowy szczególną uwagę zwracano na: partnerów międzynarodowych programu, nadzór jakościowy, język wykładów, metody prowadzenia zajęć, budowanie wspólnoty absolwentów.

Jednym z kryteriów oceny był również awans zawodowy absolwentów poszczególnych studiów MBA.