Laureaci I edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rokakademicki 2011/2012 odebrali nagrody. 8 listopada 2012 roku podczaskameralnej uroczystości wręczali je Rektor Wyższej Szkoły Informatyki iZarządzania w Rzeszowie prof. Tadeusz Pomianek oraz Prorektor ds.Nauczania dr Andrzej Rozmus.

I miejsce w konkursie zdobyła Magdalena Słoboda, absolwentka studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja. Pod opieką prof. Marcina Kozaka napisała pracę pod tytułem „Turystyka narciarska na terenie województwa podkarpackiego”. – W mojej pracy zajęłam się oceną stoków i ośrodków narciarskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepsze warunki panują w Puławach koło Rymanowa Zdroju – informuje zdobywczyni nagrody za najlepszą pracę dyplomową. – Praca Pani Magdaleny została doceniona m.in. za wyjątkową, pierwszą w Polsce matematyczną metodę oceny ośrodków – informuje dr Andrzej Rozmus.

Podczas uroczystości głos zabrał też Rektor Tadeusz Pomianek. – Studenci powinni pisać prace dyplomowe, które będą mogły mieć praktyczne zastosowanie i zostaną wykorzystane przez konkretne firmy. Chcemy takie pomysły wspierać i doceniać – mówił podczas swojego wystąpienia. – Ludzie mają powoli dość pracy w wielkich korporacjach i zaczynają szukać swojego miejsca we własnym biznesie – dodał Rektor Pomianek.

Innowacyjne pomysły na biznes Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspiera m.in. dzięki projektowi InnoFund. Jego szefowa, dr Marta Czyżewska w swoim wystąpieniu podkreślała, że o pieniądze naprawdę warto się starać. – W ramach funduszu przewidujemy co najmniej 10 wejść kapitałowych w nowozakładane przedsiębiorstwa. Jesteśmy gotowi zainwestować w jedno przedsięwzięcie maksymalnie 200 000 euro – dodaje dr Marta Czyżewska.

II miejsce zdobyła praca dyplomowa pt. „Komputerowa analiza głosu przy bezinwazyjnej diagnostyce chorób krtani w środowisku LabVIEW” z kierunku Informatyka, napisana przez Dominikę Gurdak pod kierunkiem dra Krzysztofa Pancerza, zaś na III miejscu uplasowała się praca pt. „Wpływ turystyki filmowej na rozwój Sandomierza”, obroniona na kierunku Turystyka i rekreacja, napisana przez Ryszarda Musza pod kierunkiem dra Krzysztofa Szpary. Decyzją członków Komisji zostało również przyznane wyróżnienie dla pracy dyplomowej pt. „Aplikacja generowania drzew decyzyjnych w chmurze Google Apps Engine”, obronionej na kierunku Informatyka, napisanej przez Macieja Nykla pod kierunkiem dra Krzysztofa Pancerza.

Do I edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rok akademicki 2011/2012 spośród ponad 500 prac spełniających kryteria, zakwalifikowano 67. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu naukowym i zawodowym.

ZOBACZ FILM Z WYDARZENIA