Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła I miejsce w kategorii „Najlepszy informator” oraz II miejsce w kategorii „Gadżet” w konkursie Genius Universitatis na najlepsze w roku akademickim 2010/2011 kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2012. Konkurs zorganizowały magazyny Perspektywy i Brief.

– Genius Universitatis – duch miejsca, opiekuńcza siła wyzwalająca poczucie wspólnoty studentów i ich mistrzów, jest ideą łączącą misje wszystkich liczących się szkół wyższych – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Ta idea buduje wartościowe strategie promocyjne uczelni w warunkach demograficznego niżu, kiedy profesjonalny marketing – dodany do pozycji rankingowej uczelni – rozstrzyga o rekrutacyjnym sukcesie szkół wyższych.

Magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz magazyn marketingu i sprzedaży „Brief” już po raz drugi przejrzały najciekawsze dokonania reklamowe uczelni, oceniając je w pięciu kategoriach: reklama prasowa, broszury i informatory rekrutacyjne, gadżet promocyjny, film promocyjny oraz rekrutacyjny serwis internetowy. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 150 prac z 37 szkół wyższych w kraju. Jury na czele z Grzegorzem Kiszlukiem, prezesem i redaktorem naczelnym Brief, ostatecznie oceniło 72 realizacje, spełniające regulaminowe kryteria.

Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii broszura – informator okazał się informator przygotowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. – Myślę, że nasz informator wyróżnia przede wszystkim fakt jego autorstwa, ponieważ robili go nasi studenci. A konkretnie zrobili projekt graficzny, skład, pisali testy, robili zdjęcia naszych studentów, którzy studiują konkretne kierunki i potrafią o nich powiedzieć najciekawiej. Przy jego tworzeniu istotne były czytelne informacje, eksponujące to, co jest w studiowaniu konkretnego kierunku najważniejsze, gdzie po nim można znaleźć pracę i w ogóle do czego w życiu zawodowym się przyda. Mamy nadzieję, że lektura informatora pomoże poukładać młodym ludziom swoją przyszłość, tym bardziej, że nasi studenci spojrzeli na ich młodszych kolegów ich oczami – opowiada o kuchni nagrodzonego informatora Mariola Pikor, ksierownik działu promocji WSIiZ w Rzeszowie.

Zobacz nagrodzony informator oraz gadżety WSIiZ z zeszłorocznej kampanii.

Laureaci II edycji Konkursu Genius Universitatis 2012:

W kategorii reklama prasowa:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Politechnika Białostocka
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera

W kategorii film promocyjny:
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

W kategorii broszura – informator:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Politechnika Wrocławska
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

W kategorii gadżet promocyjny:
Politechnika Świętokrzyska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W kategorii serwis internetowy:
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Szczeciński