Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy WSIiZ od kilku miesięcy realizuje dużo przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych na temat polskiej prezydencji na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Skierowane są one do różnych grup społecznych z regionu z uwzględnieniem zwłaszcza młodych mieszkańców Podkarpacia.

24 listopada 2011 roku w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie odbyło się kolejne przedsięwzięcie, Finał Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej – Pochwalmy się Podkarpaciem”, który skierowany był do najmłodszych mieszkańców województwa tj. uczniów klas podstawowych. Współorganizatorem tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 1 z Rzeszowa.

W finale zaprezentowały się szkoły, które zdobyły największe uznanie Komisji oceniającej w ramach konkursu w kategorii klas I-III: Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym oraz Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie. W drugiej kategorii obejmującej klasy od IV-VI zaprezentowały się: Szkoła Podstawowa w Lisowie, Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie oraz Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu. Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić prezentację SP nr 1 oraz SP nr 17 w Rzeszowie – informuje konsultantka RCIE Katarzyna Stępak

Wszyscy finaliści tj. każdy uczeń oraz nauczyciele opiekunowie dostali nagrody ufundowane przez MSZ, WSIiZ w Rzeszowie, a także patronów honorowych, którymi byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

Należy podkreślić, że prezentacje promujące Podkarpacie w roku polskiej prezydencji w formie występu artystycznego przygotowało blisko 30 zespołów z 23 szkół województwa podkarpackiego – podkreśla koordynator konkursu Iwona Bereś, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie.

Jest to doskonały wyraz tego, że Podkarpacie to region w którym nawet najmłodsi angażują się w tak ważne dla całego kraju wydarzenia, jakim jest promocja polskiej prezydencji – podkreśla dyrektor RCIE Dominik Łazarz

Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie to jest kolejną inicjatywą pro-europejską WSIiZ skierowaną nie tylko do studentów czy pracowników naukowych, ale tez szeroko pojętej społeczności Podkarpacia. Poprzez ten konkurs i spotkanie finałowe najmłodsi mieli okazję poznać bliżej Unię Europejską.

tekst: Zespół RCIE

zdjęcia: Adam Janusz