17 grudnia 2012 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z Grupą Santander. To kolejny znaczący partner z sektora gospodarki, z jakim uczelnia będzie realizować m.in. projekty wspierające przedsiębiorczość, wymianę międzynarodową oraz staże i praktyki dla studentów. Rodzi to dużą szansę dla studentów na zatrudnienie w jednej z największych grup finansowych i instytucji z nią związanych.

Głównymi celami grupy Santander Universidades w Polsce są m.in. promowanie kultury, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój badań naukowych, mobilność studentów i pracowników naukowych oraz wymiana wiedzy na ogólnoświatowym poziomie. Organizacja Santander każdego roku w szkolnictwo wyższe inwestuje około 1% zysku netto. WSIiZ to uznany ośrodek badawczy i edukacyjny, współpracujący z licznymi instytucjami na całym świecie, oferujący wyjątkowe możliwości rozwoju akademickiego i zawodowego studentom, doktorantom oraz pracownikom.

– W ramach współpracy z nowym partnerem będziemy realizować projekty edukacyjne i badawcze, wspierające m.in. przedsiębiorczość i transfer technologii. Będą to inicjatywy, programy, projekty lub usługi o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym – zdradza szczegóły prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ.

Współpraca obejmie m.in. realizację projektów podnoszących jakość edukacji, wspieranie działalności badawczej, a także zwiększenie dostępności programów szkoleniowych i promocję wymiany międzynarodowej. Celem współpracy jest także zwiększenie dostępności i jakości usług kulturalnych, sportowych i naukowych, kierowanych do społeczności akademickiej.

– Podpisana umowa umożliwi pracownikom, doktorantom i studentom WSIiZ uczestnictwo w Globalnych Programach Santander Universidades. Pozwoli na dofinansowanie staży, studiów i badań lub innych form wymiany międzynarodowej. Ważnym elementem współpracy będą też staże i praktyki dla studentów organizowane w banku WBK. To duża szansa szczególnie dla studentów finansów i rachunkowości oraz ekonomii na zatrudnienie w jednej z największych grup finansowych i instytucji z nią związanych – zaznacza Urszula Pasieczna, Rzecznik Prasowy WSIiZ.

BZ WBK będzie też wspierać projekty organizacyjnie i finansowo. WSIiZ będzie uczestniczyć w projektach badawczych prowadzonych w ramach Globalnego Programu Santander Universidades. Będzie także inicjować projekty własne lub wspólne z uczelniami należącymi do sieci Santander Universidades.

– Mamy przekonanie, że umowa z Santander Universitades umożliwi zrealizowanie wielu pożytecznych inicjatyw i projektów. Przedsięwzięcia priorytetowe w naszej współpracy związane są z rozwijaniem przedsiębiorczości wśród studentów naszej uczelni, jak również uczelni partnerskich wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego WSIiZ. Liczymy także na rozwój projektów mających stricte naukowy charakter. Pozyskanie solidnego partnera stwarza nowe możliwości w tym zakresie – podkreśla dr Robert Góra, członek Komitetu Monitorującego umowę z ramienia WSIiZ.

Umowę z Grupą Santander podpisały dziś również Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, zrzeszone w konsorcjum z WSIiZ.

Urszula Pasieczna