Książka "Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy na uczelni", wydana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została właśnie oceniona przez Home&Market.

– Książka podejmuje kluczowe, z punktu widzenia pracownika naukowego oraz uczelni, zagadnienia związane z własnością intelektualną i komercjalizacją wiedzy – czytamy w recenzji książki.

Nowa pozycja składa się z sześciu rozdziałów. Obejmują one aspekty prawne związane z tematyką komercjalizacji, metody zarządzania projektami badawczymi na uczelni, informacje o zakładaniu i funkcjonowaniu spółek odpryskowych, wiadomości o zasadach funkcjonowania i zarządzania Centrum Transferu Technologii oraz treści dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania badań i wdrożeń nowych projektów.

Książka jest pokłosie realizacji projektu "Nauka bliżej komercjalizacji", realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.