Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych wraz z maturzystami skorzystali z programu I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Edukacja w prewencji chorób cywilizacyjnych" połączonej z oficjalnym otwarciem Wydziału Medycznego i Dniem Otwartym Kierunków Wydziału Medycznego. Konferencja odbyła się 8 kwietnia 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Zorganizowana została pod patronatem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Na samym początku zebrani obejrzeli film prezentujący Wydział Medyczny WSIiZ. Tuż po projekcji głos zabrał dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy. – Wiek XX nazywany był wiekiem fizyki (…) Wiek XXI to wiek biologii i medycyny. Nauka zrozumiała, że to człowiek jest najważniejszy. Wszyscy chcemy żyć dłużej i unikać chorób – stąd taki nacisk na nauki o zdrowiu. Ufam, że ta konferencja będzie dla Państwa cennym doświadczeniem – rozpoczął konferencję Rektor Gołąbek.

Później z uczestnikami przywitał się Dziekan Wydziału Medycznego. – Medycyna dzieli się na dwa filary. Pierwszy to medycyna naprawcza, a drugi to medycyna zapobiegawcza. Tę pierwszą zgłębiają studenci kierunków lekarskich, a tę drugą wydziały medyczne takie, jak ten w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tu młodzież uczy się profilaktyki i zdrowego trybu życia – powiedział dr n. med. Ryszard Palczak.

Pierwsze wystąpienie wygłosił przewodniczący komitetu naukowego konferencji – prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński. Tytuł tego wykładu brzmiał: „Cholesterol – wróg, czy przyjaciel”. Następnie o ryzykownych zachowaniach seksualnych opowiedział dr n med. Ryszard Palczak. Kolejne wystąpienie miało intrygujący tytuł – „Browar, trawa – moda, czy droga w nicość". Temat ten zaprezentowała prof. Zofia Olszowy. Jako ostatni głos zabrał mgr Krzysztof Wróbel z tematem „Czy uprawianie sportu jest bezpieczne”.

Tematyka konferencji została wybrana nieprzypadkowo, bowiem choroby cywilizacyjne, zwłaszcza układu krążenia i nowotwory są problemem epidemiologicznym w krajach wysokorozwiniętych, a kształtowanie nawyków prozdrowotnych powinno rozpocząć się już na najwcześniejszych etapach edukacji. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają nauczyciele, którzy mogą, w umiejętny sposób, wprowadzić w treści programowe nauczanych przedmiotów zagadnienia związane ze skuteczną profilaktyką. Tematyka pierwszej edycji zogniskowana była na roli cholesterolu w patogenezie chorób układu krążenia, problematyce uzależnień wśród młodzieży, profilaktyce ryzykownych zachowań seksualnych oraz racjonalnym wykorzystaniu sportu w prewencji chorób cywilizacyjnych.

Równocześnie z konferencją maturzyści uczestniczyli w warsztatach, przygotowanych w ramach każdego kierunku Wydziału Medycznego. Młodzież uczyła się m.in. o tym, jak pielęgnować młodą cerę. Miała okazję zobaczyć, jak przeprowadza się zabieg z wykorzystaniem mikrodermabrazji diamentowej. Na innym warsztacie maturzyści zapoznawali się z tematem „Profilaktyka urazów narządu ruchu – skutki i powikłania, problemy leczniczo-rehabilitacyjne”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty promujące nowy kierunek WSIiZ – Dietetykę. Młodzież uczyła się rozpoznawać niebezpieczne dodatki do żywności. Na ostatnim warsztacie maturzyści poznawali tajniki systemu rezerwacji lotniczej – Amadeus.

Partnerem Konferencji jest Visum Clinic. Patronat medialny objęły Polskie Radio Rzeszów oraz Super Nowości.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia
Zobacz film z wydarzenia