16 listopada 2011 roku zakończył się trzeci dzień konferencji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Skierowany był on do licealistów oraz nauczycieli przedmiotów powiązanych z przedsiębiorczością. Wszystkie panele dyskusyjne jakie zostały zaplanowane w tym dniu cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zarówno dla młodych ludzi jak i nauczycieli biorących udział w wydarzeniu zostały zorganizowane warsztaty i szkolenia dotyczące przedsiębiorczości z zakresu wykorzystania innowacyjnych metod nauczania i nowoczesnych technologii w edukacji stymulujących kreatywność młodzieży i postawy przedsiębiorcze. Każdy z uczestników miał szansę zadać pytanie nauczycielom przedsiębiorczości o to jak wspominają okres swojej edukacji, czy zdobyta wiedza i umiejętności były pomocne w rozpoczynaniu działalności i czego oczekiwaliby od absolwentów poszukujących pracy w ich przedsiębiorstwie.

Podczas trzeciego dnia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości gościliśmy przedstawicieli 9-ciu państw: Finlandii, Islandii, Belgii, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Niemiec., którzy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji upowszechniającej innowacyjny projekt „Przedsiębiorcze Szkoły”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania Podstaw przedsiębiorczości oraz Ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Innowacyjny program nauczania zostanie w czasie trwania projektu wdrożony w 30 szkołach z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

W konferencji wzięło udział 130 uczestników w tym: nauczyciele przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami, przedsiębiorcy oraz zagraniczni partnerzy projektu.
Swoją obecnością zaszczycili nas również:
• Pani Marta Cisek – Babiarz – Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
• Pan Wojciech Materna – Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka,
• Pan Adam Panek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
• Pani Hanna Stasicka – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Kolejny panel dyskusyjny „Absolwent na rynku pracy”, dotyczył obecnej sytuacji na podkarpackim rynku pracy, perspektyw kariery zawodowej, szansy na sukces w biznesie młodych ludzi w kontekście oferty dydaktycznej szkół średnich i wyższych. Uczestniczyli w nim m.in. nauczyciele i przedstawiciele instytucji oświaty. Omówiono także przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy z punktu widzenia m.in. szkoły, urzędu pracy oraz potencjalnych pracodawców.

Jednym z ostatnich elementów spotkania był panel poświęcony wykorzystaniu gier symulacyjnych i technologii ICT w nauczaniu przedsiębiorczości. Zagraniczni partnerzy projektu, firmy Profat z Litwy oraz Iprase z Włoch, przedstawili swoje doświadczenie w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych oraz e-learningu w dydaktyce.
W ramach projektu wykonany zostanie zestaw kursów e-learning do nauczania Podstaw przedsiębiorczości. Wszystkie kursy przygotowane zostaną według nowej podstawy programowej. Tematy wybranych kursów to: Człowiek przedsiębiorczy; Rynek – cechy i funkcje; Instytucje rynkowe; Państwo, gospodarka; Przedsiębiorstwo; Rynek pracy; Firma w UE i fundusze unijne; Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Jednocześnie Forum Inicjatyw Europejskich RCIE, działające w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadziło warsztaty „Rok Wolontariatu – Wolontariat wstępem do przedsiębiorczości”. Odbiorcami tego panelu byli studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Punktem kulminacyjnym była prezentacja programu Eurodesk skierowana do młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych.

Eurodesk jest to sieć działająca w 31 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i młodzieżową. W jej ramach działa ponad 1000 organizacji. Program ten to informacja o możliwościach rozwoju w Europie. To czym najbardziej interesują się odbiorcy to tematy związane z edukacją, szkoleniami, mobilnością i funduszami.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest wolontariat i przeanalizowali najważniejsze zagadnienia związane z wolontariatem międzynarodowym. Tym samym dowiadując się też, jaką rolę wolontariat odgrywa w polityce młodzieżowej UE i gdzie szukać informacji na tematy poruszane w czasie lekcji.

Celem warsztatu było propagowanie i szerzenie informacji na temat właściwego planowania kariery zawodowej młodych osób, które znajdują się przed decyzją dotyczącą wyboru profilu kształcenia.

Drugi warsztat pt. „Przekuć edukację w życiowy sukces” miał na celu propagowanie i szerzenie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej młodych osób, które znajdują się przed decyzją dotyczącą wyboru profilu kształcenia.
W dniu jutrzejszym odbędzie się druga część konferencji podczas której na nauczycieli czekają kolejne warsztaty, a uczniowie wezmą udział w konkursie ekonomicznym w formie gry terenowej.