– To nowatorskie podejście do tematu, zastosowanie historii w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej – rozpoczęła spotkanie dr Anna Siewierska-Chmaj z Instytutu Badań nad Cywilizacjami. 7 grudnia 2010 roku odbył się wykład otwarty zatytułowany „Rola historii w kształtowaniu procesów rozwoju i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, na przykładzie antycznych procesów integracji kulturowej”.

Wykład wygłosił dr Maciej Milczanowski, który jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, właśnie temu tematowi poświęci swoją pracę habilitacyjną.

– W wykładzie chciałem przedstawić modele rozwoju Unii Europejskiej oparte na przykładach z historii, szczególnie tej starożytnej. Historia bowiem daje nam znakomitą bazę danych o tym, jak budować niejednorodne, ale zjednoczone społeczeństwo, w którym nie będzie konfliktów, zagrożeń czy problemów z imigrantami – tłumaczy dr Maciej Milczanowski.

Wykład składał się z trzech części, w których prelegent przedstawił modele recepcji tradycji antycznej w dzisiejszym świecie. Efektem badań procesów historycznych jest określenie wskazówek do kształtowania rozwoju i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej – tym w skrócie wypełniony został wykład. W pierwszej części, dr Milczanowski przedstawił współczesne pojmowanie roli historii w naukach humanistycznych i społecznych.

– Świetnie idzie nam adoptowanie wiedzy historycznej w wielu naukach, ale w tych humanistycznych i społecznych mamy z tym kłopoty – wyjaśniał wykładowca.

W drugiej części wykładu dr Milczanowski mówił o procesie integracji kulturowej na przykładzie imperium Aleksandra Wielkiego, państwa pierwszych Ptolemeuszy oraz polityki Rzymu w stosunku do państw hellenistycznych.
Trzecią część wystąpienia poświęcił modelom kształtowania rozwoju i bezpieczeństwa UE na podstawie doświadczeń historycznych.

– Tezy przedstawione w wykładzie mają spore znaczenie, bo społecznie niewiele się zmieniliśmy przez te tysiąclecia, technologicznie tak, ale nie społecznie – wyjaśnił Maciej Milczanowski.

Dr Maciej Milczanowski pełni obowiązki kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na co dzień pracuje też w Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ oraz Instytucie Badań nad Cywilizacjami.

Zdjęcia: Adam Janusz