Panele tematyczne, wykłady plenarne, warsztaty, seminaria, spotkania towarzyszące i wymiana doświadczeń – IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych NAUKA I PASJA – KLUCZEM DO SUKCESU jest już za nami. Odbyła się 17 i 18 maja 2012 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, a jej zakres tematyczny był naprawdę rozległy. Uczestnicy dyskutowali w panelach poświęconych Internetowi i nowym mediom, naukom społecznym i ekonomicznym, turystyce i rekreacji, naukom o zdrowiu, technice i IT, bezpieczeństwu wewnętrznemu, stosunkom międzynarodowym oraz designowi i komunikacji wizualnej – wyjaśnia Łukasz Bis, Kierownik Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Konferencja NAUKA I PASJA – KLUCZEM DO SUKCESU jest znakomitą okazją do tego, by rozpocząć karierę naukową, poczuć klimat wystąpień publicznych, czy brać udział w pierwszych naukowych sporach. Dla młodych naukowców udział w takiej konferencji to nie lada przeżycie.

– Nasza konferencja ma wiele wspólnego z konferencjami naukowymi z prawdziwego zdarzenia, uczestnicząc w niej w roli młodych naukowców wchodzimy w naukowe życie, wiele się uczymy, nawiązujemy kontakty z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, co ma niezwykłe znaczenie w dalszym rozwoju – mówi Daniel Dereniowski, młody naukowiec z WSIiZ.

Podczas konferencji wystąpiła także pani poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska. Opowiadała m.in. o tym, co Unia Europejska i ona sama robi, by wspierać młode talenty naukowe. Pani poseł poświęciła też sporo miejsca na to, by opowiedzieć o tym, jak wygląda w tym zakresie współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Poprzednie edycje pozwoliły konferencji NAUKA I PASJA wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny środowiska naukowego w Polsce. Z roku na rok wydarzenie to nabierało znaczenia i atrakcyjności. IV edycja konferencji była z pewnością kontynuacją tej tendencji.

Zobacz film z konferencji
Zobacz zdjęcia z konferencji

Więcej informacji o konferencji: naukaipasja.com.pl