26 kwietnia 2013 roku w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa odbędzie się V Studencka Konferencja „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”, organizowana przez Radę Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.

Poprzednie edycje pozwoliły „Nauce i pasji” wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny. Z roku na rok staramy się, aby to wydarzenie nabierało znaczenia a także atrakcyjności. W tym roku będziemy gościć ponad 100 uczestników z 20 uczelni wyższych w Polsce.

Zakres tematyczny konferencji jest następujący:
– BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
– INTERNET, TECHNIKA i IT
– NAUKI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE
– ORGANIZACJE STUDENCKIE
– TURYSTYKA I EKOLOGIA/NAUKI O ZDROWIU
– PANEL LOTNICZY

Konferencję rozpocznie debata „Angażowanie się studentów w działalność pozanaukową a wzrost szans na rynku pracy”.

Naszymi gośćmi będą m.in.:

  • Piotr Müller – Przewodniczący , Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Jakub Kajmowicz – dyrektor ds. studenckich Niezależnego Zrzeszenia Studentów
  • Krzysztof Tokarz – przedstawiciel Biura Karier WSIiZ
  • Adam Sachajdak – dyrektor oddziału Banku Zachodniego WBK w Rzeszowie
  • Krzysztof Samberger – prezes Vision gnR
  • Zbigniew Mączka z Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Z myślą, o naszych studentach chcielibyśmy zaoferować:

  • Bezpłatnie dla wszystkich chętnych (udział nie upoważnia do korzystania z obiadu, przerw kawowych, wieczornego spotkania integracyjnego oraz materiałów konferencyjnych)
  • Udział bierny w konferencji koszt 60zł ( zawiera materiały konferencyjne, przerwy kawowe, oraz obiad w trakcie konferencji jak również zorganizowany transport z Rzeszowa do Kielnarowej i powrót, certyfikat uczestnictwa)
  • Udział bierny + 80 zł (zawiera mat. konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz udział w wieczornym spotkaniu integracyjnym, certyfikat uczestnictwa)

Osoby zainteresowane udziałem płatnym prosimy o wysłanie tej informacji drogą mailową na adres ddereniowski@wsiz.rzeszow.pl z dopiskiem „Konferencja KN” oraz podaniem informacji takich, jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz używany adres e-mail (pozwoli to na sprawne przekazywanie informacji organizacyjnych o konferencji).

Jednocześnie prosimy o przesłanie dowodu wpłaty również na adres ddereniowskI@wsiz.rzeszow.pl (tylko w przypadku uczestnictwa płatnego)

Opłaty oraz zgłoszenia należy dokonywać do 24 kwietnia (do godziny 20:00) na dane:

Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
nr 86124026141111000039633628
z dopiskiem: Konferencja KN imię i nazwisko, numer albumu

Konferencję czynnie wspiera nasza uczelniana Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty, która jednocześnie objęła konferencję patronatem honorowym.

Komitet organizacyjny konferencji:
Daniel Dereniowski – Przewodniczący
Karolina Zielińska
Piotr Murjas
Anna Kaczmar
Ewa Szymkowicz
Sandra Grot
Paweł Skoczowski

Szczegółowe informacje

Ramowy program konferencji

Monika Ślepecka