Studenckie Koła Naukowe działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej serdecznie zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych i Młodych Naukowców "Nauka i Pasja – Kluczem do sukcesu"

Konferencja odbędzie się 7 i 8 maja 2009 roku w malowniczo położonym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. Nad wszystkim pieczę sprawować będzie doborowa Rada Naukowa. W jej skład wchodzić będą:

  • prof. dr hab. Jerzy Chłopecki,
  • prof. nadzw. dr hab.inż. Jan Krupa,
  • dr Anna Miarecka,
  • dr Sławomir Gawroński,
  • dr Marta Czyżewska
  • dr inż. Mariusz Wrzesień

Na konferencji warto pojawić się nie tylko w roli słuchacza, ale też uczestnika, prelegenta. Istnieje bowiem możliwość zaprezentowania swoich przemyśleń i badań w dziedzinach, które będą tematem konferencji. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego, karty zgłoszeniowe i wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji. Zapraszamy na stronę, ale przede wszystkim na konferencję.

Patron medialny: Główny sponsor: