Studenckie Koła Naukowe działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowały Drugą Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych "Nauka i Pasja – Kluczem do sukcesu".

Konferencja odbyła się 20 i 21 maja 2010 roku w malowniczo położonym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Konferencja skierowana była do studentów i młodych pracowników nauki.

Tematyka konferencji miała bardzo szeroki zakres:

  • NAUKI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE
  • NAUKI SPOŁECZNE
  • TURYSTYKA I EKOLOGIA
  • NAUKI O ZDROWIU
  • TECHNIKA, IT I NOWE MEDIA

Kierownikiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji była Agnieszka Brzuszek