Tłumy studentów w aulach uczelni w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie wyraźnie dowodzą, że seria wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest strzałem w "dziesiątkę". Przed nami kolejna porcja niezwykłej wiedzy.

Tym razem tematem wystąpienia będzie "Nowożytny spór o metodę nauki empirycznej". Wygłosi go ks. dr Zbigniew Liana z Katedry Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wszystkich chętnych zapraszamy o godz. 18.00 do sali RA3 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Oto, jaka problematyka zostania poruszona podczas wykładu:

1. Problem zasadności wiedzy – podstawowe kategorie metodologiczne.
2. Arystotelesowski ideał wiedzy i jego upadek w XVI/XVIIw.
3. Spór o epistemologiczny status praw przyrody.
4. Nowy status epistemologiczny metafizyki i teologii.

Wykłady z cyklu „Nauka i wielkie pytania” to wynik porozumienia i współpracy pomiędzy rzeszowska uczelnią, a Centrum Kopernika w Krakowie. Jej cel to między innymi prowadzenie interdyscyplinarnych badań w różnych dziedzinach wiedzy.

Szczegółowy harmonogram wykładów: "Nauka i wielkie pytania".