Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych cyklem wykładów pt. „NAUKA I WIELKIE PYTANIA”. Wykłady, które cieszyły się dużą popularnością w ubiegłym semestrze, będą kontynuowane! Pierwszy wykład odbędzie się już w najbliższą środę.

Cykl wykładów „NAUKA I WIELKIE PYTANIA” jest efektem umowy o współpracy podpisanej 8 lutego 2009 roku, pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Główne cele współpracy to prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Pierwszy wykład pt. „Filozofujący fizycy” wygłosi ks. dr Wojciech Grygiel. Wykład odbędzie się w dniu 24 lutego 2010 roku, o godzinie 18:00, w siedzibie WSIiZ przy ulicy Sucharskiego 2, w sali RA3. Dzięki łączom elektronicznym, wystąpienie ks. dr. Grygiela transmitowane będzie z Wyższej Szkoły Europejskiej z Krakowa. Ponadto wykład będzie można obejrzeć za pośrednictwem Internetu , na stronie Centrum Kopernika ( mms://193.151.69.190/wse )

Uczestnictwo w serii wykładów z cyklu „Nauka i wielkie pytania”, to nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy. Dodatkowo w tym semestrze, udział w przynajmniej 50% proponowanych wykładów daje gwarancje otrzymania certyfikatu, który zostanie uroczyście wręczony po ukończeniu całego cyklu. Ponadto uczestnictwo w cyklu wykładów będzie odnotowane w suplemencie do dyplomu.

Serdecznie zapraszamy na wykład i przy okazji informujemy, że kolejne wystąpienie odbędzie się tydzień później, 3 marca 2010 roku. Jego tematem będzie „Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni”.

Mamy też dobrą wiadomość dla studentów i pracowników WSIiZ. Ze wstępnych informacji, które udało nam się zebrać wiemy, że dwa spośród całej serii wykładów, odbędą się w murach rzeszowskiej Uczelni. Jeden z nich odbędzie się 28 kwietnia 2010 roku, a wygłosi go ks. prof. dr hab. Michał Heller – " NAUKA A WIARA", a drugi odbędzie się 26 maja 2010 roku, a wygłosi go ks. dr hab. Janusz Mączka – "NAUKA POLSKA A WIELKIE PYTANIA (WYBRANE ASPEKTY)".

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wykładów cyklu „Nauka i wielkie pytania”