27 października 2010 roku w rzeszowskiej WSIiZ odbył się już trzeci wykład otwarty z cyklu „Nauka a religia”.

Mówi się "do trzech razy sztuka"… Jednak i tym razem studenci WSIiZ nie zawiedli i przybyli na środowe spotkanie. – Rozważania o których będę państwu mówił, są bardzo poważnymi dyskusjami i będę je traktował ze śmiertelną powagą, tak jak traktowali je starożytni filozofowie – tymi słowami dr hab. Bartosz Brożek rozpoczął wykład pod tytułem „Wielka scholastyka. Rozum w opozycji do wiary”. – Wielka scholastyka jest zagadnieniem ogromnie szerokim i ciekawym. Niestety poprzez ograniczenia czasowe będę musiał niektóre kwestie omówić pokrótce, ale za to innym poświęcę więcej uwagi – dodaje.

Prelegent podczas wykładu starał się przybliżyć zgromadzonym odkrycie Arystotelesa oraz problemy merytoryczne tj. wieczności wszechświata, a także nieśmiertelności duszy i jej interpretacji, którym poświęcił nieco więcej uwagi. Aby studenci lepiej zrozumieli poruszane zagadnienia, dr Brożek ukazał jak Siger postrzegał kwestię nieśmiertelności duszy, cytując jego słowa: „Intelekt doskonali ciało nie poprzez substancję, lecz przez potencjalność, gdyby doskonalił przez substancję, nie byłby oddzielony od ciała”.

Ponadto mówca zaprezentował typy rozumowań według Arystotelesa do których zaliczył: typy niezawodne, dialektyczne, retoryczne i erystyczne. Podczas prezentacji przedłożył poglądy Awerroistów sprzed 1270 roku, a także potępienie przez biskupa Stephana Tempiera 13 tez filozoficznych. Referent zademonstrował również jak święty Tomasz z Akwinu odnosił się do problemu wieczności wszechświata, prezentując wiele różnorakich przykładów obrazujących zagadnienie, a także ukazał trzy wizję relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Ostatnia część wykładu została poświęcona krótkiej dyskusji oraz możliwości zadania pytań dr Bartoszowi Brożkowi oraz rozwianiu wątpliwości studentów powstałych podczas spotkania.

Cykl wykładów jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika w Krakowie. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka. Zorganizowaliśmy wspólnie m.in. bardzo popularny wśród studentów i pracowników cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania".

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Nauka a religia”, który dobędzie się 3 listopada 2010r. i zostanie poprowadzony przez Włodzimierza Skocznego.

Tekst: Klaudia Kwaśnik