Kolejny wykład z cyklu “Nauka i wielkie pytania” już za nami… 14 października 2009 roku, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odbył się wykład otwarty pt. "Kopernik – Galileusz – Darwin", który poprowadził ks. dr Włodzimierz Skoczny.

– Korzystając ze środków najnowszej techniki dzisiejszy wykład będzie transmitowany z Krakowa do Rzeszowa, a także do Warszawy. Należy zwrócić uwagę, że ma to pewne znaczenie symboliczne, że studenci z trzech uczelni słuchają znakomitych wykładowców, wybitnych specjalistów w danych dziedzinach. Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. Michał Heller, który jest pomysłodawcą tego cyklu. Dzisiejsze spotkanie wygłosi ks. dr Włodzimierz Skoczny, który jest znakomitym znawcą tych zagadnień – powiedział dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ. – Kopernik, Galileusz i Darwin to trzy postaci, które w nauce odegrały wielką rolę. Można powiedzieć, że to trzy kroki milowe, które zburzyły pewne paradygmaty naukowe stare, po to aby pojawiły się nowe. Zawsze wokół tych postaci pojawiały się kontrowersje do tej pory, są to postaci nie odkryte do końca, a odkrywanie ich nauki jest ciągle aktualne. Dlatego też wydaje mi się, że studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wiele wyniosą nie tylko z tego wykładu, ale z całego cyklu i będzie im to pomocne do zrozumienia świata i całej rzeczywistości – dodał Prorektor.

– Chciałbym Was zaprosić na spacer – od takich słów, ks. dr W.Skoczny punktualnie o 18.00 rozpoczął historię losów trzech wielkich postaci jakimi byli: Kopernik, Galileusz oraz Darwin. Podczas wykładu przedstawione zostały ich losy, teorie, a także problemy i kontrowersje jakie budzili w swoich czasach. Prezentacja i informacje w niej zawarte z pewnością skłonią studentów do głębszych refleksji, a zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w praktyce.

Ks. dr Włodzimierz Skoczny wybitny filozof, teolog, rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Diecezji Sosnowieckiej. Autor licznych publikacji. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Międzywydziałowej Komisji Interdyscyplinarnej oraz Komisji Fides et Ratio.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się 21 października 2009, a jego tematem będzie “Metodologia”.

Klaudia Kwaśnik
Magdalena Mieszawska