Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od początku funkcjonowania – poza jakością studiowana – stawia mocno na działalność badawczą i naukową. Okresowe podsumowanie najważniejszych osiągnięć na tym polu będzie teraz prezentowane w specjalnym newsletterze naukowym.

Ideą newslettera naukowego WSIiZ jest zwięzłe zaprezentowanie najważniejszych projektów badawczych Uczelni, publikacji pracowników oraz głównych aktywności w zakresie konferencji i wydarzeń o wysokiej randze naukowej.

Docelowo newsletter będzie obejmował okresy półroczne. Pierwszy jest wyjątkowy, bo stanowi zwięzłe podsumowanie działalności naukowo-badawczej WSIiZ w minionym 2017 roku.

Chcemy pokazać, że nauka to nasza pasja, dla której znakomitym paliwem są większe i mniejsze sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Tym razem prezentujemy to, co udało nam się osiągnąć w 2017 roku. Zachęcamy do lektury oraz współpracy naukowej! Jesteśmy otwarci na współpracę z indywidualnymi naukowcami, uczelniami i biznesem – informuje we wstępie do newslettera prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ.

Newsletter jest zbiorem informacji o obszarach aktywności naukowo-badawczej WSIiZ przeznaczonym dla różnych odbiorców ze środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni. Newsletter ma również zachęcać naukowców, przedsiębiorców i innych partnerów zewnętrznych do współpracy z WSIiZ w obszarze badań i rozwoju.

Newsletter naukowy – pobierz