Naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współtworzą system monitorowania środowiskowego. Co to za system? Czemu ma służyć? Jak działa?

Eksploatowane obecnie systemy wykrywania zagrożeń i ostrzegania przed nimi nie napawają w tym względzie zbytnim optymizmem. Zazwyczaj informacje o zagrożeniach nadchodzą zbyt późno i często są nietrafione. Ponadto, szczególną troską Państwa otaczane są zagrożenia występujące w skali masowej. Właśnie dlatego, mieszkańcy obrzeży Wisły czy Sanu mogą być pewni, że w nieodległym czasie pojawi się system, które będzie skutecznie informował ich zbliżających się zagrożeniach. Niestety, na taki system realizowany centralnie nie mogą już liczyć osoby zamieszkałe w sąsiedztwie takich rzek Baryczka czy Tarlaka. Z tego właśnie powodu, władze gmin Leżajsk i Nozdrzec, wspólnie z Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęły budowę kompleksowego systemu monitorowania środowiskowego. Czym wyróżnia się wspomniany system od istniejących? Po pierwsze, obejmuje on znacznie szerszy zakres funkcji monitorowania. Badane są w nim nie tylko zagrożenia wywoływane przez lokalne rzeki, ale również oblodzenia dróg, osuwiska, sposób wykorzystania lokalnych mostów, zanieczyszczenia powierza i wody i in. Po drugie, budowane systemy mają charakter otwarty i w każdej chwili mogą być uzupełniane o pomiar dowolnego innego zjawiska, co realizowane jest niewielkim kosztem. Po trzecie, obejmuje on stosunkowo niewielkie obszary, dzięki czemu prognozy zagrożeń pojawiają się znacznie wcześniej i są wielokrotnie trafniejsze. Budowane systemy wyróżnia jeszcze jedna, chyba najistotniejsza cecha: szeroko wykorzystują one najnowsze osiągnięcia takich dyscyplin naukowych jak: informatyka, telekomunikacja, meteorologia, geologia czy hydrologia. Dzięki temu wdrażane rozwiązania są unikalne, nie tylko w skali naszego kraju.

Więcej informacji na temat budowy wspomnianego systemu można znaleźć w specjalnej publikacji.