Doktor Kamil Łuczaj, pracownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ, został stypendystą słowackiego Narodowego Programu Stypendialnego (Národný štipendijný program), znajdując się w gronie naukowców z całego świata, których pobyt badawczy na Słowacji sfinansuje rząd tego kraju.

Pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania będzie czasowo afiliowany przy Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, gdzie we współpracy z drem Miloslavem Bahną, przeprowadzi badanie dotyczące zagranicznych uczonych na Słowacji. Dr Łuczaj jest jedynym socjologiem na liście stypendystów ogłoszonej pod koniec czerwca.

Mój słowacki projekt stanowi rozwinięcie badań nad międzynarodową kadrą naukową w Polsce. Obecnie, wspólnie z prof. Januszem Muchą, kończymy pracę nad książką podsumowującą nasze dotychczasowe ustalenia. Zbadanie uwarunkowań w kraju o podobnej sytuacji gospodarczej, choć zupełnie innej historii, pozwoli dokonać wartościowych porównań. Bardzo cieszę się z możliwości realizacji tego badania na Słowacji – mówi dr Łuczaj.

Kamil Łuczaj jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii kultury, sztuki i reklamy oraz badań migracyjnych. Publikował między innymi w "Advertising and Society Review", "Sage Open", "Polish Sociological Review", "Studiach Medioznawczych", "Przeglądzie Kulturoznawczym" oraz "Studiach Socjologicznych". Dr Łuczaj jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Sociological Association, International Sociological Association oraz International Visual Sociology Association. Obecnie także kieruje Zespołem ds. badań edukacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ostatnim czasie jest to kolejny pracownik naukowy WSIiZ, który otrzymał zewnętrzne stypendium będące potwierdzeniem wysokiej oceny prowadzonych badań. Ostatnio informowaliśmy o sukcesie prof. Krzysztofa Gajdka, pracownika Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który został laureatem konkursu o Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury – podsumowuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Słowacki Narodowy Program Stypendialny