9 czerwca 2014 roku Samorząd Studencki WSIiZ wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie organizuje WAMPIRIADĘ – Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Zapraszamy w godzinach 10:00-13:00 do Mobilnego Punktu Poboru Krwi stacjonującego przed uczelnią, z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), w przypadku studentów dodatkowo z legitymacją studencką. Cudzoziemcy posiadający Kartę stałego pobytu lub Kartę Polaka także mogą oddać krew.

Wakacje to czas większego zapotrzebowania na krew i jednocześnie mniejszej aktywności krwiodawców, dlatego RCKiK organizuje wśród studentów rzeszowskich uczelni wyższych oddających krew konkurs WAKACYJNA STUDENCKA KROPELKA POMOCY. Celem konkursu jest promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności studenckiej Rzeszowa i zapewnienie samowystarczalności w gospodarce krwią w trudnym okresie letnim. Konkurs trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku. Nagrody w konkursie RCKiK to drobny sprzęt AGD oraz zestawy z logo RCKK w Rzeszowie. Krew oddana podczas WAMPIRIADY WSIiZ zostanie uwzględniona w konkursie „WAKACYJNA STUDENCKA KROPELKA POMOCY”. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu oraz zapoznania się z regulaminem letniego konkursu „WAKACYJNA STUDENCKA KROPELKA POMOCY”.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU WAKACYJNA STUDENCKA KROPELKA POMOCY:

  • Krew można oddawać tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie (wyjątek stanowi Wampirada WSIiZ w dniu 9 czerwca).
  • Każdy student musi powiedzieć w Rejestracji Głównej RCKiK, że oddaje krew w ramach konkursu letniego dla rzeszowskich uczelni wyższych.
  • Okazać w Rejestracji Głównej ważną legitymację studencką.
  • Krwiodawcą może być wyłącznie zdrowa osoba, proszę więc zapoznać się z podstawowymi przeciwwskazaniami do oddawani krwi.
  • W ciągu trzech miesięcy trwania konkursu każdy chętny i zakwalifikowany student danej uczelni może nawet dwa razy przystąpić do oddawania krwi pełnej (w odstępie pełnych 8 tygodni).
  • Tym sam dwa razy wypełnia kupon konkursowy i zwiększa prawdopodobieństwo wylosowania nagrody i przyczynia się do zwiększenia szansy zajęcia I miejsca przez swoją uczelnię.

Przed oddaniem krwi zapoznaj się z żelaznymi zasadami właściwego przygotowania krwiodawcy.

PAMIĘTAJCIE, WASZA KREW JEST LEKIEM DLA TYCH, KTÓRZY JEJ POTRZEBUJĄ, WASZA KREW RATUJE ZDROWIE I ŻYCIE INNEMU CZŁOWIEKOWI!