Przemysł lotniczy to milionowy biznes w skali globalnej. Wszyscy podziwiają pilotów, ale nie tylko oni są ważni. Sukces tej branży, to ciężka praca wielu ludzi, których istnienia sobie nie uświadamiamy.

19 maja br. w WSIiZ odbyły się II Warsztaty lotnicze. Specjaliści zajmujący się rynkiem lotniczym opowiadali młodym ludziom m.in. o realnych kosztach biletów, organizacji pracy na największych lotniskach na świecie, ale przede wszystkim o możliwych ścieżkach kariery.

Dzięki nabytej na dedykowanych studiach wiedzy, absolwent takich unikatowych kierunków, jak Aviation Management (studia w języku angielskim) może stać się częścią elitarnej grupy mającej pod swoją pieczą najszybszy środek lokomocji na świecie.

Dzięki doświadczeniu partnera kierunku – Lufthansie – zdobywana wiedza ma praktyczny charakter i jest osadzona w rzeczywistych warunkach, co przekłada się na przyszły sukces na rynku pracy, tym bardziej, że prognozy światowe przewidują znaczny wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną kadrę w tej branży.

Czytaj więcej o studiach na kierunku Aviation Management >>>