"Nieznajomość prawa szkodzi" – przekonujemy się o tym prawie codziennie. Dlatego bardzo ważna ze względów społecznych jest edukacja prawna. Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach Koła Naukowego Wiedzy Prawnej.

Jeśli chcesz:

  • rozwinąć swoje zainteresowania,
  • podnieść świadomość prawną,
  • zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie obowiązującego prawa,
  • kreatywnie rozwiązywać praktyczne problemy prawne podczas pracy zespołowej w oparciu o metodę case study (studium przypadku).

Serdecznie zapraszamy do „Koła Naukowego Wiedzy Prawnej”. Opiekunem Koła będzie prof. Halina Zięba –Załucka.
Zajęcia odbywać się będą w oparciu o podział na trzy sekcje:

1. Sekcja praw człowieka
2. Sekcja prawa administracyjnego i e-administracji
3. Sekcja prawa konstytucyjnego

Wspólnie zorganizujemy:

  • spotkania z prawnikami-praktykami (np. sędzią, prokuratorem)
  • wykłady otwarte dla szerszego grona studentów,
  • wyjścia do sądu powszechnego i sądu administracyjnego.

Co jeszcze będziemy robić?

Będziemy rozwijać się naukowo – pisać referaty oraz je publikować, brać udział w konferencjach kół naukowych, założymy swój profil w portalu Facebook. Dzięki zajęciom KN, spotkasz ciekawych ludzi, rozwiniesz swoje pasje, interesująco spędzisz czas. – Spotkania planujemy zorganizować dwa razy w miesiącu (2 godz. po 45 minut). Na najlepszych studentów m. in. tych którzy angażują się w pracę koła naukowego czeka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendia te przyznawane są na cały rok akademicki i w ubiegłym roku wynosiły 1300 zł netto miesięcznie!) – zachęca Marta Berdel Dudzińska z Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 20.10.2010 na adres mberdel@wsiz.rzeszow.pl, telefonicznie 17 866 1299, lub osobiście w pokoju nr 10 (Katedra Prawa Konstytucyjnego), przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy!