Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył nominację profesorską doktorowi hab. Januszowi Starzykowi z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki odbyła się w poniedziałek 6 maja 2013 w Warszawie. Prezydent dziękował i gratulował profesorom, ich rodzinom a także instytucjom, które umożliwiły im ścieżkę rozwoju.

Bronisław Komorowski życzył profesorom umiejętności zarówno konkurowania, bo bez tego nie ma postępu, ale też zdolności współpracy i poszukiwania tego, co może być osiągane wspólnym wysiłkiem.

Prof. zw. dr hab. Janusz A. Starzyk jest absolwentem i byłym pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podoktoranckie w McMaster University w Kanadzie. Obecnie jest pracownikiem w School of Electrical Engineering and Computer Science w Ohio University w USA oraz Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu analizy i testowania układów elektronicznych, sieci neuronowych, i inteligencji maszyn. Obszarem zainteresowań naukowo-badawczych profesora jest problematyka projektowania autonomicznych systemów inteligentnych, sieci neuronowych i zagadnienia inteligencji obliczeniowej.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

Źródło: prezydent.pl