„Taktyka, strategia i przywództwo Aleksandra Wielkiego” autorstwa dra Macieja Milczanowskiego to nie tylko kolejna historyczna monografia, ale case study na potrzeby badań strategii i przywództwa. Stanowi ona rozszerzenie problemowe książki „Podboje Aleksandra Wielkiego 336-323 p.n.e.” z 2005 roku.

Dr inż. Maciej Milczanowski i jego nowa książka

W notce wydawcy czytamy „Celem tej pozycji nie jest pogłębienie analizy wydarzeń związanych z postacią Aleksandra Wielkiego o nowe pozycje literatury historycznej, bowiem nie odkryto w tym okresie żadnych nowych źródeł pisanych, ani też archeologicznych, które zmuszałyby do gruntownej zmiany stanu wiedzy z 2005 roku. Dlatego część książki zawierająca analizę działań zbrojnych poziomu taktycznego i operacyjnego została poprawiona, uzupełniona i umieszczona w innym porządku względem książki z 2005 roku. Jednak działania militarne zostały umieszczone w zupełnie innym kontekście badawczym, polegającym na analizie założeń strategicznych oraz ich realizacji, a także modelu przywódczego, jaki prezentował Macedończyk”.

Więcej informacji na stronie internetowej!

Zachęcamy do lektury!