1.09.2011 rozpoczęła się historia nowego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Jednak mimo tego, że jest to nowa szkoła to bazuje na dwudziestoletnim, bogatym dorobku wcześniej istniejącego Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ – mówi dyrektor szkoły Czesław Wal.

Uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego, rozpoczęła msza w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Krakowskiej. Następnie w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie i powitanie uczniów dokonane przez Dyrektora Liceum Czesława Wal, Rektora Wergiliusza Gołąbka i Dyrektor Wydziału Wspomagania i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Marka Kondziołka.

– Wykorzystajcie swoje talenty, które macie – bo macie ich wiele i na pewno zawsze jeden więcej niż ja – zachęca rektor Gołąbek. Tym samym przypominając, że szkoła to przede wszystkim uczniowie. I to oni zapisują się na kartach historii, która właśnie się rozpoczęła.

Jednym z elementów zachęcających do nauki, i motywujących do działania, było wręczenie legitymacji szkolnych podczas inauguracji uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki podczas rekrutacji oraz w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty.

Nowa szkoła, a jednak niesie za sobą historię. Nowe plany, sukcesy, osiągnięcia i ambicje już nie długo staną się rzeczywistością.

Ważnym aspektem jaki został przedstawiony młodym ludziom był fakt, iż dzięki temu, że patronat naukowy nad liceum sprawuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczniowie w pełni mogą korzystać z jej zasobów naukowo-dydaktycznych, jak również całego zaplecza technicznego.

Mottem przewodnim jakie z pewnością zapisało się w głowach uczniów były słowa Jana Pawła II „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – cytowane przez Dyrektora Marka Kondziołka.

Rok szkolny 2011 / 2012 uważa się za otwarty.