28 maja 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się wyjątkowa, interaktywna konferencja prasowa. Dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych uczestniczyli w spotkaniu, które było symulacją nowoczesnych zajęć prowadzonych na odległość w systemie Wirtualna Klasa. Rzeszowska uczelnia wprowadza go już od października 2010 roku.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, lider nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w Polsce wprowadza jako pierwsza w kraju Interaktywny System Studiowania w trybie niestacjonarnym. Dzięki temu studia zyskują innowacyjną formułę, a studenci nowoczesną technologię nauczania.

Dziennikarze poznali nowy system jako pierwsi podczas interaktywnej konferencji prasowej. Każdy z przedstawicieli mediów, którzy uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie WSIiZ, siedział przed laptopem zaopatrzonym w kamerę, ze słuchawkami na uszach. Dziennikarze mediów ogólnopolskich uczestniczyli w konferencji na odległość i łączyli się z pozostałymi uczestnikami za pomocą Interaktywnego Systemu Studiowania. Wszyscy uczestnicy widzieli się i słyszeli. Zadawali pytania dr Wergiliuszowi Gołąbkowi, prorektorowi ds. nauczania i Lucjanowi Hajderowi, dyrektorowi ds. informatyki, którzy znajdowali się w innym pomieszczeniu i kontaktowali się z uczestnikami poprzez system Wirtualna Klasa.
Uczestnicy wyjątkowej konferencji mogli też porozumiewać się poprzez tekst. Dziennikarze byli zaskoczeni tym, jakie możliwości daje nowa platforma. Lucjan Hajder, który symulował rolę wykładowcy, podczas wystąpienia m.in. pisał na wirtualnej tablicy, robił ankiety i przedstawił prezentację. Dziennikarze aktywnie uczestniczyli w „wirtualnych zajęciach”. Mogli np. skorygować błąd w zdaniu, które napisał na tablicy prowadzący.

– Działanie systemu przerosło moje oczekiwania. Jestem pod wrażeniem nowoczesnej metody nauczania. To zdumiewające, że można prowadzić na odległość zajęcia, które niczym się nie różnią od klasycznego nauczania, co więcej, są ciekawsze i dają więcej możliwości – mówiła tuż po konferencji Katarzyna Nowakowska z magazynu „Cogito”.
Agata Kulczycka, dziennikarka z Gazety Wyborczej podkreśla, że Interaktywny System Studiowania jest bardzo nowatorski.

– Jest to coś nowego, co zmieni polskie uczelnie, które z pewnością pójdą w tym kierunku. System z pewnością świetnie przemówi do studentów, bardziej niż tradycyjne metody kształcenia. Na pewno będzie dla nich bardziej zrozumiały i interesujący, bo wykorzystuje środki, którymi młode pokolenie posługuje się na co dzień. I to moim zdaniem jest ogromna zaleta tego systemu – mówi Agata Kulczycka.

Dr Wergiliusz Gołąbek podkreśla inne, ważne zalety nowatorskiego systemu. – Dla studentów będzie to oszczędność czasu, zredukowana liczba zjazdów i znaczące zmniejszenie kosztów związanych ze studiami poza domem (koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania, a także materiałów ksero i podręczników) i niższe, atrakcyjne czesne. Jedną ze znaczących korzyści Interaktywnego Systemu Studiowania, która pokazuje jego przewagę nad tradycyjną formą zajęć jest zmniejszenie liczby zjazdów z 20 do 8-10 rocznie – wylicza dr Wergiliusz Gołąbek.

Jakość w parze z innowacyjnością

Wprowadzone zmiany zapewniają wysoką jakość studiów. Liczba godzin przeznaczona na ćwiczenia i laboratoria nie będzie mniejsza, niż w systemie tradycyjnym, a zajęcia te realizowane będą podczas zjazdów.

– W tradycyjnym systemie realizowane będą także wykłady z kluczowych dla danego kierunku przedmiotów. Pozostałe przedmioty prowadzone będą na odległość, bez konieczności nauki w siedzibie uczelni. Zmienia się więc nie ilość, a forma prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone w ISS mogą być zapisywane i wielokrotnie odtwarzane przez studentów. To kolejna istotna możliwość innowacyjnego systemu, jakiej nie dają tradycyjne zajęcia – podkreśla dr Gołąbek.

ISS to dużo więcej niż e-learning

W klasycznym e-learningu (nauczaniu na odległość) studenci mają dostęp do kursów na platformie e-learning i sami przyswajają materiał zawarty w kursie.

– W Interaktywnym Systemie Studiowania zajęcia i konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem dużo bardziej rozbudowanej, nowoczesnej platformy internetowej o znacznie szerszym zakresie możliwości. Umożliwia ona prowadzenie zajęć z dowolnego miejsca na ziemi dla użytkowników rozlokowanych w innych dowolnie wybranych miejscach – mówi Lucjan Hajder.

Niezbędne jest połączenie się z Internetem. Prowadzący razem ze studentami może realizować przedmiot w wielu konfiguracjach, np. w formie wykładu. Jest widziany i słyszany przez studentów. On także widzi i słyszy swoich słuchaczy. Może także wyświetlać studentom prezentację i komentować przedstawiane treści oraz udostępniać swój pulpit wszystkim osobom, a także zdalnie pomagać tym, którzy będą mieli problemy z rozwiązywaniem poszczególnych zadań. ISS zapewnia więc bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą, czego nie daje e-learning.

Dodatkowe kursy w nauczaniu na odległość

Dodatkowo w ISS zostanie też przygotowany interaktywny kurs, zawierający wszystkie wymagane treści kształcenia i dodatkowe materiały dla osób zainteresowanych danym tematem, który będzie dostępny dla studentów na platformie e-learning. Kursy będą zawierać ćwiczenia i materiały multimedialne, co znacznie ułatwi opanowanie wymaganego materiału. Pozwoli też na zindywidualizowanie nauki, w zależności od potrzeb i preferencji każdego studenta. Mając dostęp do kursów, każda osoba sama będzie decydować, kiedy i czego chce się uczyć oraz ile czasu na to poświęci. W ramach każdego z kursów przygotowane zostaną testy i zadania sprawdzające, tak aby każdy student mógł na bieżąco kontrolować stan swojej wiedzy z przedmiotu. Co ważne, platforma będzie rejestrowała aktywność studentów oraz wyniki testów. Dzięki temu prowadzący będą mogli śledzić postępy w nauce poszczególnych studentów i gdy zajdzie taka potrzeba, udzielić wyjaśnień i pomocy.

Czat, forum poczta e-mail

– Oprócz konsultacji na żywo, student będzie mógł kontaktować się z wykładowcami za pomocą czatu i forum dyskusyjnego. Szybką i sprawną komunikację umożliwi również poczta e-mail. Każdemu nowemu studentowi WSIiZ automatycznie przydzielany jest indywidualny adres mailowy na serwerze uczelni. Narzędzia te ułatwią wymianę materiałów związanych z przedmiotem między prowadzącym i studentami – zauważa Lucjan Hajder.

Pierwszy krok w przyszłość

Początkowo Interaktywny System Studiowania zostanie wprowadzony na studiach I i II stopnia, na kierunkach: administracja, ekonomia oraz informatyka. Obok nowatorskiej formuły studiów nadal będzie można wybrać klasyczne studia niestacjonarne. Studenci, którzy wybiorą Interaktywny System Studiowania, po zaliczeniu semestru mogą przenieść się na tradycyjne studia niestacjonarne. W przyszłości Wyższa Szkoła informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zamierza realizować nową formułę na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych.

Jak działa interaktywny system?

– System pozwala na prowadzenie wirtualnych spotkań – wykładów i laboratoriów i telekonferencji. Pozwala na 3 obszary interakcji miedzy uczestnikami wirtualnego spotkania: prezentację, komunikację i współpracę – wyjaśnia Lucjan Hajder, dyrektor ds. Informatyzacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podczas prezentacji (z użyciem np. materiału przygotowanego w programie Power Point lub innym znanym formacie zapisu dokumentu) prowadzący zajęcia może dokonywać notatek, które automatycznie widzą studenci i pomagają zrozumieć omawiany temat. Prowadzący może też dokonywać dodatkowych zapisów (np. rysunki) na wirtualnej tablicy.
Uczestnicy wykładu mogą widzieć obraz dostarczany przez kamerę prowadzącego, a prowadzący może
widzieć uczestników. Wykładowca może też słyszeć pytania zadawane przez studentów, jeśli zgłoszą chęć zabrania głosu. Uczestnicy mogą też zadawać pytania w formie tekstowej, poprzez okienko czatu. Wszyscy widzą zadawane pytania i mogą brać udział w dyskusji. Nie zakłóca to przebiegu wykładu. Prowadzący może odpisać na zadane pytania podczas prezentowania treści wykładu. Jeżeli wykładowca chce uzyskać od studentów odpowiedź na pytania zamknięte, może skorzystać z opcji „szybkich pytań i odpowiedzi” (studenci klikają na ikonki z odpowiedziami „tak” lub „nie”). Prowadzący może też przygotować ankiety, które udostępnia uczestnikom spotkania. Dzięki temu uzyskuje odpowiedzi dotyczące danego problemu od wszystkich uczestników jednocześnie.

Ostatni bardzo szeroki poziom komunikacji miedzy uczestnikami to współpraca. Polega ona na udostępnianiu aplikacji lub całego pulpitu uczestnikom wykładu. Jeśli prowadzący chce zaprezentować jakieś zagadnienie praktyczne, np. wykład realizowany w dowolnym programie, może udostępnić widok programu studentom, którzy będą mogli obserwować, jak realizowane jest dane zagadnienie w praktyce. (np. wykładowca może udostępnić widok przeglądarki internetowej, którą uczestnicy widzą na swoich ekranach). Prowadzący może też udostępnić wybranemu studentowi kontrolę nad swoją aplikacją. Jeżeli któryś ze studentów ma inny sposób realizacji danego zagadnienia, może go zaprezentować wszystkim uczestnikom wykładu. Prowadzący może w każdym momencie przejąć z powrotem od studenta kontrolę nad aplikacją i wrócić do prezentowania wykładu.