Kandydaci, którzy zostaną przyjęci i rozpoczną studia w roku 2009 będą objęci nowatorskim systemem kształcenia. To prawdziwa rewolucja szkolnictwa wyższego!

WSIiZ, lider rozwiązań edukacyjnych w Polsce, zmienia system kształcenia. Pozwoli on kształcić na wyższym poziomie, lepiej przygotować studenta do pracy, ale też pomoże lepiej sprofilować ścieżkę osobistego rozwoju.

W ramach studiów I stopnia na kierunkach:

studenci będą realizowali przedmioty zarówno obowiązkowe, jak i do wyboru (język obcy, przedmioty specjalnościowe oraz kierunkowe). W całym toku studiów będą mogli wybrać ok. 30% przedmiotów. Dokonując wyboru, będą uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje i zainteresowania. Pozwoli im to na zoptymalizowanie procesu rozwijania zdolności i profilowania ścieżki własnego rozwoju. Absolwenci, wyposażeni w konkretne umiejętności zgodne z ich zainteresowaniami, będą lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Z pewnością nowe rozwiązanie o nazwie Elastyczny System Studiowania, wdrażane właśnie przez WSIiZ, spotka się z przychylnością studentów. Od teraz będą mieć bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą dla kandydatów na studia w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.