Czy wiesz, że turystyka generuje dziesiątą część światowego PKB i daje zatrudnienie co dziesiątemu pracownikowi? Branża ta stale się rozwija i w przyszłości zapewni jeszcze większe zyski z tej działalności. Dlatego już dziś wybierz studia na kierunku BIZNES TURYSTYCZNY. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchamia nowatorskie studia dualne, prowadzone wspólnie z przedsiębiorcami. Czym są studia dualne? Jakie korzyści odniosą studenci? Z dr. Krzysztofem Szparą, Dziekanem Wydziału Medycznego WSIiZ rozmawia Szymon Taranda.

Dr Krzysztof Szpara, Dziekan Wydziału Medycznego

ST: Co to są studia dualne?
KS: Studia Dualne to jedna z nowszych propozycji realizacji programu studiów na naszej uczelni. Przy tradycyjnej formule studiowania praktycznie wszystkie zajęcia odbywają się w murach uczelni. W przypadku studiów dualnych część zajęć – głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria) – zostaje przeniesiona do firm, a efekty kształcenia realizowane są na konkretnych stanowiskach pracy. Co ciekawe, ocena z takich zajęć nie jest wystawiana na podstawie kolokwium zaliczeniowego przez nauczyciela akademickiego, ale przez przełożonego w firmie na podstawie prawidłowości i solidności wykonywania zadań (czyli osiąganych efektów) na zajmowanym stanowisku pracy.

ST: Jak będą wyglądać i na czym będą polegać studia dualne na kierunku Biznes turystyczny?
KS: W przypadku kierunku Biznes turystyczny program studiów był od samego początku projektowany z myślą o bardzo bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami kształtującymi rynek turystyczny. Dzięki temu, zarówno oferta tradycyjnej formuły studiowania na Biznesie turystycznym jak i formuła dualna zapewniają maksymalną możliwość wykorzystania kontaktów z naszymi partnerami. Oczywiście studia dualne zapewnią studentom ten kontakt w znacznie większym zakresie zaczynając od podstawowych zadań przy najprostszych czynnościach aż do bardziej złożonych wymagających podejmowania konkretnych decyzji. Zajęcia na studiach dualnych realizowane u naszych partnerów są ujęte w programie studiów jako staż i trwają od 2 do 6 semestru. Łącznie do zrealizowania jest ich aż 1440 godzin, co stanowi blisko 47% wszystkich zajęć dydaktycznych. Jeżeli dodamy do tego jeszcze 480 godzin praktyk to okazuje się, że ta oferta jest niezwykle wyjątkowa i bardzo atrakcyjna na naszym rynku edukacyjnym.

ST: Jakie korzyści odniosą studenci z takiej formuły studiowania?
KS: Po pierwsze, to bardzo dobrze skomponowany program studiów, konsultowany z praktykami i ukierunkowany dokładnie pod sektor branży turystycznej. Po drugie, to bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami nie tylko podczas praktyk, ale również podczas zajęć na blisko połowie godzin dydaktycznych. Po trzecie, to realizacja ogromnej części zajęć bezpośrednio w firmach na konkretnych stanowiskach pracy, co daje niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Jeżeli dodamy do tego jeszcze 50% zniżkę czesnego na cały okres studiów oraz wynagrodzenie za wszystkie zajęcia stażowe w kwocie 14 tys. zł na rękę dla każdego studenta to śmiem twierdzić, że jest to jedna z najlepszych ofert na rynku.

Studentka podczas praktyk studenckich w Blue Diamond Hotel

ST: Z jakimi firmami uczelnia będzie współpracować w ramach studiów dualnych?
KS: W trakcie tworzenia takiej oferty dydaktycznej niezwykle ważne było dobranie odpowiednich partnerów kierunku. Na szczęście uczelnia może poszczycić się bogatym doświadczeniem takiej współpracy. W przypadku oferty studiów dualnych na kierunku Biznes turystyczny wyznaczyliśmy kilka głównych kierunków, na których skupiliśmy szczególną uwagę podczas dobierania partnerów. Są to nowoczesne technologie sprzedaży oferty turystycznej, zarządzanie obiektami noclegowymi oraz gastronomią, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie i zarządzanie własnym biznesem oraz współpraca z samorządem lokalnym i pozyskiwanie środków na własną działalność. Aby spełnić te oczekiwania staraliśmy się podpisać umowy z najlepszymi firmami o zasięgu globalnym, jak również z firmami i instytucjami dobrze znającymi realia lokalnego rynku. Wśród firm, z którymi już współpracujemy mogę wymieć chociażby: Amadeus Polska, Travelport, Blue Diamond Hotel Active SPA, 5 STAR, PRO CARPATHIA, eTravel, Lukas Travel, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych “Karpaty”, SLOWBESKID, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a w planach mamy już kolejne propozycje.

ST: Kim będą mogli zostać absolwenci tego kierunku?
KS: Absolwenci kierunku Biznes turystyczny mogą być w swej dziedzinie liderami na rynku pracy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz kontaktom z pracodawcami wierzę, że już w trakcie studiów będą mogli śmiało wybierać dogodną dla siebie ofertę pracy. Z pewnością będą to miejsca w sektorach: hotelarskim, gastronomicznym, biur podróży, a także w przedsiębiorstwach i innych podmiotach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub zarządzaniem produktami turystycznymi, a także kreowaniem polityki turystycznej i zarządzaniem turystyką w regionach. Oprócz tego liczymy, że nasza oferta da niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wesprzeć absolwentów w ich marzeniach założenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki.

ST: Dziękuję za rozmowę.