Analizując zapotrzebowanie europejskiego rynku pracy, WSIiZ jako jedyna uczelnia w Polsce wprowadziła anglojęzyczne studia: logistics (logistyka) i logistics in transport (logistyka w transporcie), a także bezpieczeństwo systemów informatycznych. Uczelnia wykształci profesjonalne kadry w ramach projektu „Europa 2020. Podejmij wyzwanie”.

– Staramy się, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wejścia na polski i europejski rynek pracy. Na bieżąco analizujemy zmieniające się trendy – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

WSIiZ rekrutuje na trzy atrakcyjne, nowe ścieżki kształcenia, po których łatwo znaleźć dobrą pracę:

– Zapotrzebowanie europejskiego rynku pracy na wysoko wykwalifikowane kadry z sektora transportu i logistyki to wyraźny sygnał, aby podejmować studia anglojęzyczne. Z przeprowadzonej analizy rynku szkolnictwa wyższego wynika, że w regionie i w kraju w ofercie uczelni pojawiają się studia II stopnia na tym kierunku. Nigdzie jednak nie są realizowane w całości w języku angielskim – mówi Michał Nędza z Instytutu Zarządzania Lotnictwem WSIiZ.

 

Prestiżowe certyfikaty dla studentów

 

Jak pokazują dane Biura Karier WSIiZ, rynek pracy wymaga od absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz również doświadczenia praktycznego, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem. W ramach dodatkowych warsztatów studenci będą mogli zdobyć certyfikaty m.in. Europejskiego Towarzystwa Logistycznego czy Cisco.

 

– Absolwenci logistyki będą mogli znaleźć pracę w firmach zajmujących się transportem, spedycją oraz organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji. Zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, podstaw ekonomii i zarządzania. Nabędą również podstawowe umiejętności menedżerskie i będą potrafili rozwiązywać praktyczne problemy logistyczne. Absolwenci specjalności bezpieczeństwo systemów informatycznych będą przygotowani do pracy w charakterze specjalistów ds. zabezpieczeń oraz projektowania i eksploatacji sieci informatycznych, ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo – wylicza Elżbieta Szczepaniak z Katedry Mikroekonomii WSIiZ.

 

Za darmo szkolenia i podręczniki!

 

Wygrany przez WSIiZ grant zapewnił dofinansowanie kształcenia profesjonalnych kadr kluczowych dla strategii Europa 2020, która wykazuje duży popyt na pracowników sektora transportu, informatyki i logistyki. Dzięki temu, studenci będą uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych warsztatach i szkoleniach, prowadzanych przez ekspertów-praktyków. Otrzymają również komplet darmowych podręczników.

 

– Do wyboru będą warsztaty m.in. ze specjalistycznego języka angielskiego lub rozpoznawalne na całym świecie szkolenie European Junior Logistician i European Senior Logistician. Zakupimy też licencje na nowoczesne oprogramowanie do symulowania pracy terminalu logistycznego, na którym studenci będą wykonywać indywidualne projekty. Studenci bezpieczeństwa systemów informatyczych odbędą szkolenia CCNA Security oraz CCNA discovery w ramach Akademii Cisco – informuje Michał Nędza.

 

Rekrutacja na nowe studia trwa do końca lipca. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: podejmijwyzwanie.wsiz.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.